Аннотация. Ономастикалық атауларды бір тілден екінші бір тілге аудару немесе дыбысталуы бойынша игеріп дұрыс жазу – тіл білімі, аударма жасау барысындағы өзекті мәселелерінің бірі. Себебі, ономастикалық атаулар жәй ғана тілдік бірлік, құбыстар емес, онда мемлекетаралық, ұлтаралық қарым-қатынастың дамуында өте маңызды рөл атқаратын экстролингвистикалық факторлар (идеологиялық, тарихи, мәдени, географиялық, дүниетанымдық, әлеуметтік, тілдік қатынас) сақталған. Қазақ тілі мен қытай тілі генетикалық жағынан бірі қытай-тибет тіл тобына, енді бірі алтай тіл тобына тән болса, құрлымы жағынан қытай тілі түбір тілге, ал қазақ тілі жалғамалы тілге жатады. Оның үстіне екі тілдің жазуларында да елеулі айырмашық бар: бірі мағыналық-буындық жазуды қолданса, енді бірі дыбыстық жазуды қолданады. Орыс тілінің дыбысталу заңдылығы негізінде жасалған қазіргі қолданыстағы «Палладий транскирипциясы» қазақ тілінің дыбысталу заңдылығына сәйкес келмейді. Зерттеу жұмысында қытай тіліндегі ономастикалық атауларды латын графикалы жаңа қазақ жазуымен транслитерация жасаудың жолдары мен емле-ережелері көсетіледі.

Тірек сөздер: қазақ тілі, қытай тілі, ономастикалық атаулар, дыбыс, латын графикасы, транслитерация.

Кіріспе

Ономастикалық атауларды қытай тілінен орыс тіліне транслитерациялауда бүгінгі күнге дейін XIX ғасырдың екінші жартысында Ресейде өмір сүрген, сондағы синологияның негізін салушыларының бірі Архимандрит Палладий жасаған – «Палладий транскирипциясы»(1) https://cidian.ru/palladius (дұрысы транслитерациясы) қолданылады. Қазақ тілінің дыбысталу заңдылығына жат болуына қарамастан Отандық қазақ тілді басылымдарда қытай тіліндегі адам аттары, жер-су атаулары, көшелер мен мекеме атаулары т.б. бәрі де «Палладий транскирипциясы» бойынша жазылып келеді. Оның басты себебі көршіміз қытай туралы ақпараттардың бәрі орыс тілді басылымдардан аударылып, баспа-бас көшіріліп пайдаланудан болса, енді бір жағынан қазақ тіл білімінде осы тілдер бойынша арнайы зерттеулер жасалып, тиісті емле-ережелердің болмағандығынан деуге болады. Сол себепті тек қытай тіліндегі ғана емес, жалпы шетелдік ономастикалық атауларды орыс тілінің заңдылығы бойынша жазу үдерісі күні бүгінге дейін жалғасып келеді.

Материал және әдістер

Қазақ, орыс тілдері екі жүйеге жататын, дыбыстық жүйесі мүлде сәйкес келмейтін тілдер боғандықтан, орыс тіліне бейімдеп жасалған аудармалар мен транслитерация қазақ тіліне лайық келмейтіндігі түсінікті. Үш тілдің дыбыстық жүйесі мен ондағы дыбыстардың функционалды ерекшелігін салғастырып көргенімізде, оған көзіміз нақты жетті. Яғни қытай тіліндегі ономастикалық қазақ тілінің дыбыстық табиғатына сай келетін латын графикалы қазақ латын жазумен транслитерациялағанда, онымыз орыс тіліндегідей емес, түпнұсқа бойынша дыбыстауға жақын, игеріп жазуға қолайлы болып

шықты(латын графикалы қазақ латын жазуымен транслитерациялағанда, ең соңғы жариялаған 31 әріптен тұратын әліпбидің жетілдірілген жаңа нұсқасы басшылыққа алынғанын ескертеміз).

Мәселен, қытай тілінде мұрын жолды, «йүнму» деп аталатын «ng» дыбысына қазақ тілінде «ң» деген сәйкес дыбыс бола тұра, орыс тілінің дағдысы бойынша оны «нь», «н»

деп таңбалап жүрміз. Мысалы: 王 иероглифінің оқылуы Wang, оны қазақша Ваң (Uañ) деп дәл таңбалауға болады, бірақ оны орыс тіліндегідей Вань немесе Ван деп таңбалау үрдісі бар. Сол сияқты, ежелгі қытайдың ұлы ойшылы 孔夫子(қытай латын пининде Kong fu zi)-ны қазақша Кұң фу зы латынмен Kūñ fū zy (бірінші буында қытай тіліндегі о дыбысы ұ жақын оқылады) деп оқып жазу керек еді, бірақ оны орысша Конфуций деп жазып жүрміз. Сол секілді, қытай реформаторы 邓小平(Deng xiao ping-нің)   қазақшасы

Дың Шау пің (Dyñ Şaupiñ) болу керек еді және бұл түп нұсқаға өте жақын болатын, бірақ Дэн Сяопинь деп жазу тоқтар емес. 江泽民 (Jiang Zemin) Жаң Зымін (JañZymin) дегенді Цзян Цзэминь деп, бұрынғы төрағасы毛泽东( MaoZedong) қазақшасы Мау Зыдұң( Mau Zydūñ) дегенді Мао Цзэдун деп, қазіргі төрағасы 习近平 (Xi Jinping) дұрысы Ші Жінпің (Şi Jinpiñ) болу керек, оны Си Цзиньпин деп жазу тағы бар. Осыған қарап-ақ орыс тіліне бейімдеп жасаған «Палладий транскрипциялау жүйесі» қазақ тілінің фонетикалық заңдылығына мүлде келмейтіндігін байқауға болады.

Әдебиетке шолу

Бүгінгі қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары, орыс тіліндегі нұсқалардың сақталуын жақтайтындығына қарамастан, кейбір журналистер сеңді бұзып, дұрыс жолға түсіп келеді. Яғни ҚХР астанасы 北京(bei jing) бұрын орыс тілі бойынша Пекин деп жазып келсе, бұл күндері Бейжің(Bei jiñ) деп айтып та, жазып та жатыр. Сол сияқты, ШҰАР-дың орталығы 乌鲁木齐 (Wulumuqi) атауын (моңғол тіліндені көрікті жайлау деген мағынаны білдіретін «Үрімжі» деген сөзден шыққан) қазір бұрынғыдай Урумчи демей, Үрімжі (ürimji) деп жазыла бастады. Демек, ендігі жерде бір-екілеген жер-су атауы ғана емес, жалпы шетелдік ономастикалық атауларды бұрынғыдай орыс тілінің заңдылығы бойынша емес, қазақ тілінің фонетикалық заңдылығына сай, түп нұсқа тілдің дыбысталуына жақындатып жазған дұрыс деп білеміз. «Қазақ жазуын латын графикасына көшіру» дегеніміз орыс тіліндегі дүниелерді еш өзгеріссіз латын таңбаларымен көшіріп бере салу емес, ең алдымен, қазақ тілінің тазалығын, тәуелсіздігін, заңдылығын сақтау болса керек. Ол үшін бізбен тығыз қарым-қатынаста болатын барлық тілдер бойынша қазақ тілінде бейімдеп жазудың (транслитерация жасау) еміле-ережелері жасалуы, бұрынғы барлары жетілдірілуі қажет деп білеміз. Зерттеу жұмысында сипаттау, салғастыру, салғастырмалы-тарихи әдістері қолданылды. Интернет қоры мен бірге «Қазіргі заман қытай тілі» (2), «Қытай энциклопедиясы. Тіл-жазу томы» (3), «Емле туралы білім» (4) т.б еңбектер пайдаланылды.

Нәтижелер және талқылау

Қытай иероглифтерінің саны 60 мыңнан асады. Иероглиф саны көп, еске сақтауға, оқуға, жазуға қиын болғандықтан, оқу-оқыту жұмыстарын жеңілдету мақсатында Қытай орталық үкіметі 1958 жылдан бастап қытай тілінің латынға негізделген дыбыстық жобасын (pinyin) енгізген. Қытай тілі дыбыстарын таңбалауда латынның жиырма алты дара әріп пен төрт қосар әріп қолданылды, яғни латын жазуы негізінде жасалған осы отыз әріппен қытай тілі дыбыс жүйесіндегі «шыңму», «йүнмуларды» айырып жазып, 413 буынды таңбалаған. Бұл қадам арқылы қытай өз ішінде қытай тілін, иероглифтерді оқып- үйренуге, жалпыластыруға үлкен қолайлылықтар жасалумен бірге, қытай тіліндегі аударуға келмейтін жер-су, адам аттарын өзге тілдердің дыбыстық ерекшеліктеріне сай жазуға мүмкіндіктер туғызды. Осы негізде әлемнің көптеген елдері қытай ономастикасын

 

өз        тілдеріне        лайықтап       транслитерация       жасайтын       ережелерін       жасады (https://baike.baidu.com/ ) 汉语拼音方案

Қытай пинин жазуында қолданылатын латын әріптері:

Aa   Bb Cc    Dd Ee Ff    Gg     Hh   Ii Jj   Kk Ll    Mm Nn Oo   Pp Qq                   Rr     Ss Tt Uu    Vv   Ww     Xx    Yy    Zz

Қосар әріптер : ZH zh, CH ch, SH sh, NG ng (https://zh.m.wikisource.org/) 汉语拼音

方案

Әліппедегі V (в) таңбасы тек шетел тілдері   мен диалектлерді таңбалау үшін ғана

қолданылады. Қытай жазуы буындық, мағыналық жазу болып, ондағы әрбір иероглиф бір буын есептеледі. Қытай тілінің дәстүрлі талдау әдісі бойынша бір буындағы дыбыстарды

«шыңму»(声母) мен «йүнму» (韵母) деп екі бөлікке бөледі. «Шыңму» дегеніміз буын басындағы дауыссыз дыбыстар. «Йүнму» – буындағы шыңмудан кейін келген бөлігі. Мысалы: hai(), gan(), zhang()qiao(桥)деген буындардағы h, g, zh, q дегендер Шыңму болса, ai, an, ang, iao дегендер - йүнму.

Қытай әдеби тіліндегі шыңмулар саны жиырма бір. Олар: b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x, zh, ch, sh, r, z, c, s. Йүнмулар саны 38 , олар өз ішінен жалаң йүнму, қосар йүнму және мұрын жолды йүнму болып үшке бөлінеді. Мәселен a, o, e, i, u, ü йүнмулары – бір ғана дауысты дыбыстан тұратын жалаң йүнмулар болса, ai, ei, ao, ou, ia, ie, ua, uo, üe, iao, iou, uai, uei секілді йүнмулар қосар йүнмуларға жатады. Қосар йүнму екі немесе үш дауысты дыбыстан жасалғандықтан, қосар йүнмулар деп аталған. Мұрын жолды йүнмулар: an, ian, uan, üan, en, in, uen, ün және ang, iang, uang, eng, ing, ueng, ong, iong (http://xh.5156edu.com/page/z4722m7356j18994.html)

Мұрын жолды қатарына дауысты дыбыстарға «n» және «ng» екі мұнын жолды дауыссыз дыбыстардың тіркесуінен жасалған йүнмулар жатады. Оқылуы, қазақ тіліндегі

«н» және «ң» дыбыстарына сәйкес келеді.

 

 • кесте – Қытай тіліндегі шыңмулар, яғни буын құрайтын дауыссыз дыбыстар және олардың латын негізді қазақ әліпбимен таңбалануы

 

Қытай пинин

Қазақ латын

Қытай пинин

Қазақ латын

b [p]

b

j [tɕ]

j

p [pʰ]

p

q [tɕʰ]

tş

m [m]

m

x [ɕ]

ş

f [f]

f

zh [ʈʂ]

j

d [t]

d

ch [ʈʂʰ]

tş

t [tʰ]

t

sh [ʂ]

ş

n [n]

n

r [ʐ]

r

l [l]

l

z [ts]

z

 

 

g [k]

g

c [tsʰ]

s

k [kʰ]

k

s [s]

s

h [x]

h

 

 

 

 

Қытай тіліндегі жартылай дауысты дыбыстар және олардың латын незізді қазақ әліпбимен таңбалануы:

Қытай пинин                                  Қазақ латын

 

y/i [i ]                                                 i / i

 

w/u [u ]                                              u

 

yu/ [y ]                                                           i /  

 

 • кесте – Қытай тіліндегі жалаң йүнмулар және олардың латын незізді қазақ әліпбимен таңбалануы

 

Қытай пинин

Қазақ латын

Қытай пинин

Қазақ латын

a [ɑ]

a

i [i]

i

o [ɔ]

o,    ū

u [u]

u

e [ɤ]

y

  [y]

 

 

 • кесте – Қытай тіліндегі қосар йүнмулар және олардың латын незізді қазақ әліпбимен таңбалануы

 

Қытай пинин

Қазақ латын

Қытай пинин

Қазақ латын

an [ɑn]

an

iu [i ɔu ]

iu

ang [ɑŋ]

ie [i ]

ie

ai [ɑi ]

ai

iong [i ŋ]

ioñ

ao [ɑu ]

 au

ua [u ɑ]

ua

en [әn]

yn

uan [u ɑn]

uan

eng [әŋ]

uang [u ɑŋ]

uañ

ei [ i ]

ei

uai [u ɑi ]

uai

ou [ɔu ]

ou, u

ui [u i ]

ui

ong [ ŋ]

uo [u ɔ]

uo, o

ia [i ɑ]

ia

 n [yn]

 n

 

 

iao [i ɑu ]

iao

 e [y ]

 e

ian [i n]

ian

 an [y n]

 an

iang [i ɑŋ]

iañ

er [ɚ]

yr

 

Қазақ тілі мен қытай тілі генетикалық жағынан болсын, типологиялық жағынан болсын мұлде бөлек тілдер: бірі қытай-тибет тіл семиясына, енді бірі алтай тіл семиясына тән, құрлымы жағынан қытай тілі түбір тілге, ал қазақ тілі жалғамалы тілге жатады. Оның үстіне екі тілдің жазуларында да елеулі айырма бар: бірінікі мағыналық-буындық жазу болса, енді біріде дыбыстық жазу. Дыбысталу жүйесінде де үлкен айырмашылық бар. Екі тілдегі осындай ерекшеліктерді ескеріп, транслитерация заңдылығын сақтай отырып, қытай тіліндегі дыбыстардың оқылу бойынша оларды латын незізді қазақ әліпбимен төмендегідей таңбалауға болады:

 1. Қытайдың латын пининіндегі (Қытай тілі дыстарының латын транскрипциясы) zh мен j әрібін қазақ латын әліпбиі бойынша бір ғана j (ж) мен, сол сияқты дыбысталуы өте жақын ch мен q әрібін tş(ч) мен, сол сияқты sh мен x әріптерін бір ғана ş (ш) мен, c мен s әрібі s(с) мен таңбалау қажет. Мысалы:

zh/j=j        ch/q= tş       sh/x = ş        c/s=s

қытай                                                қаз.латынша        қаз. кирилш

 

广州 Guangzhou

zh = j

 

Guañ ju                Гуаңжу(жер аты)

长江 Changjiang

j=j

ч= tş

Tşañ jiañ             Чаңжиаң(жер аты)

陕西 Shanxi

sh = ş

x=ş

Şan şi                  Шанши (жер аты)

蔡畅 Cai Chang

с= s

ch= tş

Sai tşañ             Сай Чаң (жер аты)

四川 Sichuan

s =s

ch= tş

Si tşuan             Сычуан (жер аты)

 

 

 1. Қытай тілі дыбыстық жазу жобасындағы жалаң йүнму (бір дауысты дыбыстан жасалған йүнму) болып келетін дара дауысты а дыбысын қазақ латын әлібиі бойынша а мен, o дыбысын о кейде ū мен, е дыбысын у және e мен, u дыбысын ū мен, i дыбысын i және y мен, ü дыбысы ü және üi-мен таңбалауға болады. Мысалы:

 

a=a

o=o/ ū

e=y

u=u

i=i/y    = i

 

қытай

巴金

 

 

Ba Jin

 

 

 

a=а

қаз.латынша

Ba Jin

қаз.кирилше

БаЖін    (адам аты)

渤海

Bohai

 

o=о

Bo hai

Бохай      (теңіз аты)

彭真

Peng Zhen

e=y

Pyñ Jyn

Пың Жын (адам аты)

十三陵

Shisanling

i=y

Şy san liñ       

Шысанлиң(жер аты)

朱德

Zhu De

u= ū

Jū Dy

Жу Ды (адам аты)

刘纪

Liu Ji

i=i

Liu Ji

Лиу Жи (адам аты)

鲁迅

Lu X n

 =  

Lu Ş n

Лу Шүн (адам аты)

 

徐特立X Teli               =  i              Ş i Ty li Шүй Тыли (адам аты) Ескерту:

 • қытай тілінде буын құрағанда ng(ñ)-ның алдына келетін о таңбасы ū болып дыбысталатындықтан сондай буындарды жазғанда о ны дыбысталуы бойынша ū деп таңбалау қажет. Басқа буындарда кездессе о ны о мен жазу қажет.

o=o/u Мысалы:

қытай

 

қаз.латынша

қаз.кирилше

重庆

Chongqing

Tşoñ tşiñ

Чұң Чиң(жер аты)

中国

Zhongguo

Jūñ go

Жұң го(қытай)

东北

Dongbei

Dūñ bei

Дұңбей (жер аты)

 

 

 • ашық буындағы ü дыбысы üi деп жазылады. Мысалы:

қытай                                           қаз.латынша       қаз.кирилше

屈原     Q  Yuan              =   i        Tş i I an          Чүй Йуан (адам аты)

徐向前    X   Xiangqian                               Ş i Şiañ tşian Шүй Шиаңчиан(адам аты)

愚公     Y Gong                            Üi Gūñ            Үй Гұң (адам аты)

绿洲     L zhou                                L  i ju              Лүй жу(жер аты)

қытай пинин жазуында ü таңбасы j, q, x таңбаларынан кейін келгенде ü-ның екі нүктесі түсіріліп жазылады да, n дыбысына тіркесіп буын құрағанда, түсірілмей жазылады. Қазақ тілінде дыбысталуы бойынша ü болып жазылады.

Бітеу буындағы ü дыбысы ü мен жазылады. Мысалы:

қытай                                           қаз.латынша       қаз.кирилше

孙中山 S n Zhongshan    =         S  n Jūñ şan        Сүн Жұң шан (адам аты)

鲁迅 Lux n                                Lū ş n                Лұ шүн      (адам аты)

Мұрын жолды n, ng екі дыбыстың соңынан тіркелуі арқылы жасалған сөздердің жазылу тәртібі:

 

қытай

艾青 Ai qing

 

ai = ai

қаз.латынша

Ai tşiñ

қаз.кирилше

Ай чің (адам аты)

北京   Beijing

ei = ei

Bei jiñ

Бей жің (қала аты)

毛泽东 Mao Zedong

ao = au

Mau Zydūñ

Мау Зыдұң (адам аты)

周建人 Zhou Jianren

оu= u

Ju Jianryn

Жу Жианрын (адам аты)

韩友温 Han youwen

аn= аn

Hаn Iu uyn

Хан Иу уын (адам аты)

陈祯   Chen Zhen

en=yn

Tşyn Jyn

Чын Жын (адам аты)

王伟   Wang Wei

ang= añ

Uañ Uyi

Уаң Уый (адам аты)

耿世民Geng Shimin

eng= eñ

Gyñ Şy miñ

Гың Шы миң (адам аты)

 

 

嘉峪关Jiayuguan

ia= ia

Jia i guan

Жя үй гуан (жер аты)

王杰   Wang Jie

uang= uañ

Uañ Jie

Уаң Жие (адам аты)

蕉裕禄 Jiao Yulu

iao = iau

Jiau Üilu

Жиау Үйлу (адам аты)

刘胡兰 Liu Hulan

iu = iu

Liu Hu län

Лиу Ху лән (адам аты)

天津   Tianjin

ian= ian

Tian jin

Тиан жин (қала аты)

新华    xinhua

in = in

Şin hua

Шин хуа (агенттік, марка аты)

江苏   Jiangsu

iang= iañ

Jiañ su

Жяң су (жер аты)

宁夏   Ningxia

ing= iñ

Niñ şia

Ниң шиа (жер аты)

华山  Huashan

ua = ua

Hua şän

Хуа шән (жер аты)

中国   Zhongguo

o=ū

Jūñ go

Жұңго (ел аты)

淮海   Huaihai

uai= uäi

Huäi häi

Хуәй хәй (жер аты)

贵州G izhou

 i = i

G i ju

Гүй жу (жер аты)

米泉Miquan

uаn= uan

Mi tşuan

Ми чуан (жер аты)

昆明K nming

 n = n

K n miñ

Күн миң(жер аты)

黄河 Huanghe

uang= uañ

Huañ hy

Хуаң хы(өзен аты)

红河 Hong he

ong= ūñ

Hūñ hy

Хұң хы (өзен аты)

琼州Qiongzhou

iong= ioñ

Tşioñ ju

Чиоң жу (жер аты)

 

Күрделі йүнмуларды қазақ тілінде таңбалау жолдары:
 • Күрделі йүнмулардың дыбысталу ерекшеліктеріне байланысты оларды ажырату, оқуға қолайлылық тудыру мақсатында, кейбір дыбыс таңбаларын қосып жазу дағдысы бар. Күрделі буындардағы in тіркесі yin болып; ing тіркесі ying болып; ui (uei) тіркесі wei болып; un (uen) тіркесі wen болып; üe тіркесі yüe болып дыбысталып, жеке буын құраған.

 

in= yin

ing= ying

 i = wei

 n= y n

ui(uei) = wei

un(uen) =wen

 n= y e

ie=ye

Бұл буындарды қазақ тілінде де дыбысталуы бойынша жазу қажет.

 • Қытай тілі дыбыстық жазу жобасындағы ao, iao күрделі буындардағы о таңбасы u

дыбысына жақын дыбысталатындықтан, u-мен жазу қажет.

қытай                                                   қаз.латынша          қаз.кирилше

赵明zhao Ming              ao= au          Jau Miñ            Жау Миң (адам аты)

彪宏骏 Biao Hong j n     iao= iau        Biau Huñ j n     Биау Хуң жүн (адам аты)

 • қытай тілі пинин жазуындағы w, wu таңбалары қазақ тілінде u (у)мен; y (и), yi (иі) таңбалары i ( и)мен жазылады. Мысалы:

қытай                                             қаз.латынша     қаз.кириллше

 

 

武汉Wuhan

王杰Wang Jie

wu = u

w = u

U han

Uañ Jie

У хан (жер аты)

Уаң Жие (адам аты)

陈毅Chen Yi

yi = i

Tşyn I

Чын И (адам аты)

杨勇Yang Yong

y= i

Iañ Iuñ

Яң Иуң (адам аты)

 

Қытайға тән халықараға    танымал тауар белгілері мен бренд маркалардың жазылу тәртібі:
 

Қытайдың халықараға танымал тауар белгілері мен бренд маркалары қытайдың латын пинин жазуының таңбалануы бойынша түп нұсқа сақталып жазылады. Мысалы:

华为HUA WEI                                     小米XIAO MI 上海双妹SHANG HAI VIVE                           李宁LI NING 红旗HONG QI

 
Қытай кісі аттарының жазылу тәртібі:
 

Қытай кісі аттарының бас буыны, көбінесе тегі (фамиля) болатындықтан бөлек, бас әріпен жазылады.Тегінен кейін келген атыда бас әріпен басталады. Мысалы:

қытай                                   қаз.латынша           қаз.кирилше 邓小平Deng Xiao ping                    Dyñ Şau piñ             Дың Шау пиң 汪东兴 Wang Dong xing                  Uañ Duñ şiñ              Уаң Дуң шиң 李鹏        Lei Peng                Lyi Pyñ                       Лый   Пың 李小龙 Li Xiao long                         Li Şiau luñ                Ли Шиау луң Ескерту:

Тегі жазылмайтын қалам      аттары да (лақап аттары)бас әріппен бас әріппен жазылады. Мысалы:

қытай               қаз.латынша           қаз.кирилше

鲁迅Lux n         Lux n                     Лу шүн,

李白 Libai         Libаi                      Ли Бай.

矛盾 Mao d n    Mau d n               Мау дүн.

Кейде кісі есімдеріндегі тек(фамилия)екі буынды болып келеді. Ондай жағдайда тегінің алғашқы буынындағы бірінші тұрған әріп бас әріппен жазылады да екінші буыны кіші әріппен жазыла береді. Тегінен кейін келген атыда бас әріпен басталып жазылады. Мысалы:

 

қытай

қаз.латынша

қаз.кирилше

司马迁Si ma Qian

Si ma Tşian

Сы ма Чиан,

欧阳海Ou yang Hai

Ou iañ Hai

Оу яң Хай

上官民Shang guan Min

Şañ guan Min

Шаң гуан Мин

 

上官晓月Shang guan Xiao y e     Şañ guan Şia i e           Шаң гуан Шиау йүе

Қытай тілінен енген сөздер мен жер-су, адам аттарын жазғанда кейде буын шатастығы туылатын орындарға сызықша қойылады. Олай болмағанда білмеген адам буынды басқаша айырып, дұрыс оқымауы мүмкін. Мысалы:

қытай        қаз.латынша           қаз.кирилше

延安Yan’an        Ian-an      Ян-ан(жер аты)           Yanan я-нан(дұрыс емес) 张额Zhang’e             Jang-y        Жаң-ы (жер аты)         Zhange жаң-гы(дұрыс емес) 西安 Xi’an                          Xi-an        Ши-ан(жер аты)           Xian       шиан (дұрыс емес)

Қытай тілінде бір иероглиф бір буын есептелетіндіктен буынға айыру мен транслитерация жасау барысында мұқият болған жөн. Сақталған қиын түйіндерді өзге тілдер сияқты тіліміздің тәбиғатына сай ереже жасап шешуге болады. Қытай жалқы есімдерін латын графикалы қазақ жазуымен жазған кезде оларды буынға айы рып жазған орынды деп қараймыз. Қытайда жарық көрген, қытай сөздерін төтежазумен таңбалау үшін жазылған емле-ережеде“дыбыстау дағдымыз бен жазу жүйелерінде ірі айырма болғандықтан, кейбір маселелерді түбеселі шешіп кету де қиын” деп жазады (Еміле туралы білім, 1989: 101-106 )

 
Қортынды
 

Жер-су, адам аттары сол елдің өзіне тән тарихи, мәдени жане этнографиялық ерекшеліктерін көрсетеді. Оларды дұрыс аудару - аудару процесінің өзекті мәселелерінің бірі. Этносаралық қарым-қатынастың дамуына байланысты аударманың рөлі өсуде, қытай тіліндегі әрбір буын кейде жеке дара сөз болып, бірдей дыбысталып, бірақ жазылуы әртүрлі болуы, иероглиф санының көптігі аударма процессін қиындатады. Дыбыстау тәбиғаты мен жүйесі мүлде басқа тілдер болғандықтан қытай тіліндегі дыбыстарды қазақ латын әліпбиімен дәлме дәл транскрипциялау мүмкін де емес. Дегенмен көріп ортырғанымыздай Қазақ латын графикасымен транслитерациялағанда көптеген ономастикалық атаулар тұлғалық жағынан болсын, дыбсталу жағынан болсын түп нұсқа тілге біршама жақын келеді. Сондықтан ономастикалық атаулар мен кірме сөздерді жазғанда, оларды бұрынғы жазу дағыдысы яғни орыс тіліндегі дыбысталу заңдылығы бойынша емес, түп нұсқа тілдің дыбысталуы заңдылығына негізделіп, оны қазақ тілінің дыбыстық табиғатына сай бейімдеп жазумыз қажет. Латын графикалы қазақ жазуына көшу барысында ескерлуі тиіс маңызды түйіндердің бірі осы.

 

 • кесте – Қытай тіліндегі буындарды қазақ латын графикасында транслитерациялау жобасы
 
   

 

 

bao-бао - bau

bei-бэй- bei

ben-бэнь -byn

beng-бэн - byñ

bi -би- bi

bian-       бянь-

bian

biao     -     бяо-

biau

bie - бе- bie

bin -бинь- bin

bing    -    бин-

biñ

          bo - бо- bo      

bu - бу- bu

C

ca - ца - sa

cai - цай- sai

can    -    цань-

sän

cang - цан- sañ

cao - цао- sau

          ce - цэ- sy       

cen - цэнь -

syn

ceng - цэн- syñ

cha - ча- tşa

chai - чай-tşai

chan-чань-

tşan

chang - чан- tşañ

chao     -     чао-

tşau

che - чэ-tşy

chen-чэнь-

tşyn

cheng - чэн-tşyñ

chi - чи-tşi

chong -чун -

tşuñ

chou    -    чоу-

tşou

chu - чу- tşu

chua - чуа-tşua

chuai     -чуай-

tşui

chuan-чуань-

tşuan

chuang -чуан- tşuañ

chui - чуй- tşui

chun-      чунь-

tşun

chuo     -     чо-

tşuo

ci - цы -si

cong - цун- suñ

cou - цоу- sou

          cu - цу- su       

cuan - цуань- suan

c i - цуй- s i

c n    -    цунь-

s n

cuo - цо-suo

 

D

da - да- da

dai - дай- dai

dan    -    дань-

dan

dang - дан- dañ

dao - дао- dau

de - дэ- dy

dei - дэй- dei

den - дэнь- dyn

deng    -     дэн-

dyñ

di - ди- di

dia - дя-dia

dian - дянь-

dian

 

diang        -дян-

diañ

diao    -    дяо-

diau

die - де- die

ding - дин- diñ

diu – дю - diu

dong   -    дун-

dūñ

dou - доу- dou

du - ду- du

duan-дуань-

duan

d i - дуй- d i

d n    -    дунь-

d n

duo - дуо- duo

E

e - э- e/y

ei -эй- ei

en - энь- yn

eng - эн- yñ

er - эр- yr

 

 

 

 

F

fa - фа- pa

fan    -    фань-

fan

fang    -    фан-

fañ

fei - фэй- fei

fen - фэнь-fyn

feng - фэн -

fyñ

fiao     -     фяо-

fiau

fo - фо- fo

fou - фоу-fou

fu - фу-фу- fu

 

 

G

ga - га-га- ga

gai - гай-gai

gan    -     гань-

gan

gang - ган- gañ

gao - гао- gau

ge - гэ- gy

gei - гэй- gyi

gen - гэнь-gyn

geng - гэн- gyñ

go - го- go

gong    -    гун-

gūñ

gou - гоу- gou

          gu - гу- gu        

gua - гуа- gua

guai    -    гуай-

guai

          guan - гуань-guan   

guang-     гуан-

guañ

g i - гуй- g i

g n    -    гунь-

g n

guo - го- guo

H

ha - ха-ha

hai - хай- hai

han    -    хань-

han

hang - хан- hañ

hao - хао- hau

he - хэ- hy

hei - хэй- hei

hen - хэнь- hyn

heng - хэн- hyñ

hun - хм-хм-

hm

hung    -    хнг-

huñ

hong - хун- hūñ

hou - хоу- hou

hu - ху-hu

hua - хуа- hua

huai - хуай- huai

huan-хуань-

huan

huang-хуан-

huañ

h i - хуэй- h i

h n - хунь- h n

huo - хо- huo

 

 

 

J

ji -   цзи-джи-

dji

jia - цзя- jia

jian - цзянь-

jian

jiang - цзян- jiañ

jiao -   цзяо   -

jiau

jie - цзе- jie

jin - цзинь- jin

jing - цзин- jiñ

jiong - цзюн-

jioñ

          jiu - цзю- jiu   

j - цзюй-j

j an – цзюань- j an

j e - цзюе-j e

jun - цзюнь-

j n

 

 

K

ka - ка- ka

kai - кай- kai

kan    -    кань-

kang - кан- kañ

 

 

 

 

kan

 

kao - као- kau

ke - кэ- ky

kei - кэй- kei

ken - кэнь-kyn

keng - кэн- kyñ

kong    -    кун-

kūñ

kou - коу- kou

          ku - ку- ku               

kua - куа-kua

kuai -   куай-

kuai

kuan-куань-

kuan

kuang - куан- kuañ

k i - куй- k i

k n    -    кунь-

k n

kuo - ко- kou

 

L

la - ла- la

lai - лай-lai

lan - лань- lan

lang - лан-lañ

          lao - лао- lau    

le - лэ- ly

lei - лэй-lei

leng - лен- lyñ

          li - ли-li            

lia - ля-lia

lian    -    лянь-

lian

liang - лян- liañ

liao - ляо- liao

lie - ле-lie

lin - линь- lin

ling - лин- liñ

liu - лю- liu

          lo - ло- lo        

long - лун- lūñ

lou - лоу- lou

lu - лу- lu

l - люй- l i

luan - луань-

l an

l e - люэ- l e

l n - лунь- l n

lou - ло- lou

 

 

M

m - м- m

ma - ма- mа

mai - май- mai

man - мань-man

mang    -    ман-

mañ

mаo    -    мао-

mau

me - мэ- my

mei - мэй- mei

men    -    мэнь-

myn

meng - мэн-

myñ

mi - ми- mi

mian - мянь- mian

miao     -    мяо-

miau

mie - ме- mie

min -   минь-

min

ming - мин-miñ

miu - мю- miu

mm - мм- mm

mo – мо- mo

mou - моу- mou

mu - му-mu

 

 

 

N

n - н- n

na - на- nа

nai - най- nai

nan - нань- nan

nang - нан-nañ

nao - нао-nau

ne - нэ-ny

nei - ней-nei

nen - нень-nyn

neng    -    нен-

nyñ

ng - нг-ñ

ni - ни-ni

nia - ня-nia

nian -   нянь-

nian

niang -   нян-

niañ

niao - няо-niao

nie - не-nie

nin - нинь-nin

ning - нин-niñ

niu - ню-niu

 

 

nong - нун-nuñ

nou - ноу-nou

nu - ну-nu

nu(n ) - нюй-n i

n an - нуань-

n an

n e    -     нюэ-

n e

nuo - но- nuo

 

O

o - о-о

ou - оу-ou

 

 

P

pa - па-pa

pai - пай-pai

pan - пань-pan

pang – пан-pañ

pao - пао-pau

pei - пэй-pei

pen    -    пэнь-

pyn

peng - пэн-pyñ

pi - пи-pi

pian -   пянь-

pian

piao     -     пяо-

piau

pie - пе-pe

pin - пинь-pin

ping - пин-piñ

po - по- po

pou - поу-pou

pu - пу-pu

 

 

 

Q

qi - ци-tşi-

qia - ця-tşia

qian -   цянь-

tşian

qiang - цян-

tşiañ

 

qiao     -     цяо-

tşiau

qie - це-

tşie

qin    -    цинь-

tşin

qing - цин-

tşiñ

 

 

qiong-       цюн-

tşioñ

qiu - цю-

tşiu

q   - цюй-

tş i

q an - цюань-

tş an

 

 

 

q e - цюэ- -

tş e

q n - цюнь-

tş n

 

 

R

ran - жань- jan

rang    -    жан-

rañ

rao - жао- ray

re - жэ -ry

ren - жэнь- ryn

reng - жэн-ryñ

ri - жи-ry

rong - жун-rūñ

rou - жоу-rou

ru - жу-ru

rua - жуа- rua

ruan - жуань- ruan

r i - жуй-r i

r n    -    жунь-

r n

ruo - жо-ruo

 

S

sa - са-sa

sai - сай-sai

san - сань-san

sang - сан-sañ

sao - сао-sau

se - сэ-sy

sen - сэнь-syn

seng - сен-syñ

sha - ша-şa

shai -шай-şai

shan - шань-

şan

shang - шан-ş

shao - шао-şau

she - шэ-şy

shei - шэй-şei

shen - шень-şyn

sheng -   шен-

shi - ши-şy

shou    -    шоу-

shu - шу-şu

                   

 

 

ş

 

şou

 

shua - шуа-şua

shuai - шуай-

şuai

shuan-шуань-

şuan

shuang - шуан-şuañ

shui - шуй-şui

shun - шунь-

şun

shuo    -    шуо-

şuan

si - сы-sy

song - сун-sūñ

sou - соу-sou

su - су-su

s an - суань-s an

s i - суй-s i

sun - сунь-s n

suo - суо-suо

 

T

ta - та-ta

tai - тай-tai

tan - тань-tan

tang - тан-tañ

tao - тао-tau

te - тэ-ty

teng - тен-tyñ

ti - ти-ti

tian - тянь-tian

tiao - тяо-tiau

tie - те-tie

ting - тин-tiñ

tong - тун-tūñ

tou - тоу-tou

tu - ту-tu

tuan - туань-tuan

t i - туй-t i

t n - тунь-t n

tuo - туо- tuo

 

U(w)

ua - ва- ua

uai - вай-uai

uan - вань-uan

uang - ван-uañ

uei - вэй-uei

uen    -    вэнь-

uyn

ueng    -    вэн-

uyñ

uo - во-uo

u - у-u

 

 

 

X

xi - си-şi

xia - ся-şia

xian    -    сянь-

şian

xiang - сян-şiañ

xiao - сяо- şiau

xie - се-şie

xin - синь- şin

xing - син-şiañ

xiong -   сюн-

şioñ

xiu - сю-şiu

x - сюй-ş

x an - сюань- ş an

x e - сюэ- ş e

x n -   сюнь-

ş n

 

 

Y

ya - я-ia

yai - яй-iai

yan - янь-ian

yang - ян-iañ

yao - яо-iau

ye - е-ie

yi - и-i

yin - инь-in

ying - ин-iñ

yo - ѐ-io

yong - юн-iūñ

you - ю-iou

y - юй- i

y an - юань-

i an

y e - юэ-i e

y n - юнь-i  n

Z

za - цза-za

zai - цзай-zai

zan -   цзань-

zan

zang - цзан-zañ

 

 

zao - цзао-zau

ze - цзэ-zy

zei - цзэй-zei

zen - цзэнь-zyn

zeng    -    цзэн-

zyñ

zha - чжа-ja

zhai - чжай-jai

zhan - чжань-jan

zhang – чжан-

jañ

zhao - чжао-

jau

zhe - чжэ-jy

zhei – чжэй-jyi

zhen - чжэнь-

jyn

zheng - чжэн-

jyñ

zhi - чжи-ji

zhong - чжун-jūñ

zhou - чжоу-

jou

zhu - чжу-ju

zhua - чжуа-

jua

zhuai - чжуай-juai

zhuan-чжуань-

juan

zhuang           - чжуан-juañ

zh i - чжуй-

j i

zh n - чжунь-j n

zhuo - чжо-juo

zi -цзы-zy

zong - цзун-

zuñ

zou - цзоу-zou

zu - цзу-zu

zuan- цзуань-

zuan

zui - цзуй-zui

z n - цзунь-z n

zuo - цзо-zuo

 

 

 

 

Жоғарыда біз көпшіліктің талқысына салу үшін, қытай тіліндегі буындарды қазақ латын графикасында(соңғы үлгі бойынша) транслитерациялау жобасын ұсындық. Салғастырып көру үшін, соған паралел етіп, бұрын орыстарда (сонымен бізде де ) қолданылып келген Палладий транслитерациясын қоса беріп отырмыз.

 

Әдебиеттер
 

 

https://cidian.ru/palladius

现代汉语. 黄伯荣,廖序东著,高等教育出版社,2017年。

中国大百科全书. 语言文字,中国大百科全书出版社1988年157-158页。Емле туралы білім. Шынжаң халық баспасы, Үрімжі, 1989ж. 93-100 бб https://baike.baidu.com/ 汉语拼音方案http://xh.5156edu.com/page/z4722m7356j18994.html

Еміле туралы білім. Шынжаң халық баспасы, Үрімжі, 1989ж. 101-106 бб