Аббревиатура

А

– Ажыратқыш

А

– Автотрансформатор

А(Қ)ББ

– Аудандық (қалалық) білім бөлімі

а/ж

– абоненттік жәшік 

а/ш

– ағымдағы шот

АƏА (САР)

– Арнайы əкімшілік аудан

АƏДИ

– Адам əлеуетінің даму индексі

АƏК [РВК]

– Аудандық əскери комиссариат

АА

– ауа ажыратқышы

АА

– Азаматтық авиация

ААА

– Азаматтық авиация академиясы

ААБ

– Дауалық белсенділік

ААД

– ақаулардың автоматты дабылдамасы

ААДБ

– Америка аралық даму банкі

ААЖ

– Автоматтандырылған ақпарат жүйесі

ААЖ

– Автоматтандырылған ақпараттық жүйе

ААЖК

– «Ақтөбе автожол колледжі» МКҚК

ААІЖ

– Автоматтандырылған ақпараттық-іздеу жүйесі

ААКЖ

– Автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық жүйе

ААКЖ

– Автоматтандырылған ақпараттық кітапханалық жүйе

ААҚ

– Анықтамалық-ақпараттық қор

ААҚ (ААО)

– Ашық акционерлік қоғамы

ААӨЗ

– Аралау және ағаш өңдеу зауыты

ААТ

– Атаулы ақшалай табыс

ААТИ

– Атаулы ақшалай табыс индексі

АӘД

– алғашқы әскери дайындық

АӘК

– Атаулы әлеуметтік көмек

АБ

– Антимикробтық белсенділік

АБ

– Аралық бақылау

АБ

– Автоматты блоктау

АБА

– Анықтамалық-библиографиялық аппарат

АБА

– Казақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігі

АББ

– Ақпараттық-библиографиялық бөлім

АБЖ

– Автоматтандырылған бағдарламалау жүйесі

АБЖ

– Автоматтандырылған басқару жүйесі

АБЖ

– Автоматты басқару жүйесі

АБЖ (АСУ)

– Автоматтандырылған басқару жүйесі

АБК

– Аппараттық-бағдарламалық кешен

АБҚ

– Анықтамалық библиографиялық қор

АБҚ

– Алгоритмдер мен бағдарламалар қоры

АБҚК

– Анықтамалық библиографиялық қызмет көрсету

АБҚО

– Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы

АБТ

– Үндестік жиіліктегі рельстік тізбектері бар автоматты блоктау

АБТ

– Автоматты басқару теориясы

АБТЦ

– Орталықтандырылған басқаруы бар үндестік жиіліктегі рельстік тізбектерін автоматты бұғаттау

АБҰҒО (ННЦМР)

– Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы

АВ

– Аусыл вирусы

АВБҚ

– Аймақтық валюта биржаларының қауымдастығы

АВҚ

– Аудиовизуалды құжат

АВПК

– ШЖҚ«Ақтөбе Жоғары политехникалық колледжі» МКК

АГ

– Агарозалық гель

АГЖК

– «Ақтөбе гуманитарлық жоғары колледжі» МКҚК

АГТЗ

– ауданды геологиялық толық зерттеу

АГУ ТАРЛАН

– «Ақтөбе көпсалалы АГУ Тарлан колледжі» ЖШС

АғБ

– Ағымдағы бақылау

АҒФ

– Ауыл шаруашылығы ғылымдар факультеті

АДА

– америка депозиттерінің акциялары

АДБ

– Азия даму банкі

АДБ

– Аймақтық диспетчерлік басқару

АДД

– Арнайы дене дайындығы

АДИ

– Адам даму индексі

АДК

– Африка даму қоры

АДҚ

– Авариялық-диспетчерлік қызмет

АДҚ

– америка депозитарийлерінің қолхаты

АДҚ

– Амбулаторлық дәрілік қамту

АДҚ

– Антенна-діңгек құрылымы

АДО

– Азия даму орталығы

АДР

– Ауғанстан Демократиялық Республикасы

АЕА ААЖ

– Арнайы есепке алу автоматтандырылған АЖ

АЕБ

– Ауыл - Ел бесігі

АЕК

– Айлық есептік көрсеткіш

АЕК (МРП)

– Айлық есептік көрсеткіш

АЕЛ (ЛАГ)

– Араб елдері лигасы

АЕМ

– аналогты есептеуіш машина

АЕМ

– Ауылдық елді мекендер

АЕО

– ақпараттық-есептеу орталығы

АЕОН

– Араб елдерінің ортақ нарығы

АЕЭА

– Астананың еркін экономикалық аймағы

АЖ

– Ақпараттық жүйелер

АЖ

– Ағымдағы жөндеу

АЖ

– Ақпараттық жүйе

АЖ/ТҚҚ

– Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

АЖАТК

– «Ш.Берсиева атындағы Ақтөбе Жоғары аграрлық-техникалық колледжі» МКҚК

АЖАҰ

– Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы

АЖЕАЖ

– жоспарлы есеп айырысудың автоматтандырылған жүйесі

АЖЖ

– Апаттыжоюжоспары

АЖЖ

– Автоматтандырылған жобалау жүйесi

АЖЖ

– автоматтандырылған жобалау жүйесі

АЖЖБ

– Ақпараттық жүйелердің желілік бөлімшесі

АЖК

– Ақпараттық жүйелер кафедрасы

АЖК

– Аудит жөніндегі комитеті

АЖҚ

– Арнайы жылжымалы құрам

АЖҚ

– Аппаттық-жөндеу қызметі

АЖҚ

– Алынбайтын жарылғыш құрылғы

АЖҚС

– Автожанармай құю станциясы

АЖМК

– ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі» МКК

АЖМК ЖШС

– «Ақтөбе жоғары мультипрофильдік колледжі» ЖШС

АЖО

– автоматтандырылған жұмыс орны

АЖО

– Африкалық жылқы обасы

АЖОЖ

– автоматтандырылған жұмыс орны жүйесі

АЖТ

– Автоматты жиілікті түсіру

АжТМ

– автоматика және телемеханика

АЗ

– Археологиялық зертхана

аз.

– азамат (ша)

АЗОСАИ*

– Азия жоғары аудит органдары ұйымы

АИ

– Аумақтық иснекция

АИГИ

– Атырау инженерлік гуманитарлық институты

АИКК ЖМ

– «Ақтөбе индустриалды-кәсіптік колледжі» ЖМ

АИТВ

– Адамның иммунитет тапшылығы вирусы

АИТВ инфекциясы

– Адамның иммун тапшылығы вирусы

АИТК

– «Алға индустриялық – техникалық колледжі» МКҚК

АІА

– Анықтама-іздеу аппараты

АІЖ

– Ақпараттық іздеу жүйесі

АІЖ

– Асқазан-ішек жолдары

АІЖ

– Анықтама-іздестіру жүйесі

АІЖ

– Ақпараттық іздестіру жүйесі

АІІБ

– Аудандық ішкі істер бөлімшесі

АІІБ

– аудандық ішкі істер бөлімі

АІК

– Азаматтық-іс жүргізу кодексі

АІТ

– Ақпараттық-іздеу тілі

АІТ

– Ақпаратты іріктеп тарату

АК

– Академиялық күнтізбе

АК

– Алфавиттік католог

АК

– Ауылдық клуб

АК

– Алфавиттік каталог

АК

– Аттестаттау комиссиясы

АК

– Азаматтық кодекс

АК

– Агрономия кафедрасы

АК

– Аттестациялық комиссия

АКАЖ

– Автоматтандырылған кітапханалық- ақпараттық жүйе

АКАЖ

– Автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйе

АКАЖ

– Автокөлік кәсіпорындарындағы ақпараттық жүйелер

АКАЖ

– Автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйе

Акапелла

– Жанды орындау

АКБ

– аймақтық кеден басқармасы

АКБжЖТ

– «Ақтөбе көлік, байланыс және жаңа технология колледжі» МКҚК

АКБӨШ

– Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шоты

АКБСЖ

– Ақпарат, кітапхана және баспа ісі жөніндегі стандарттар жүйесі

АКЖ

– Автоматтандырылған карта жүйесі

АКЖ

– Автоматтандырылған кітапханалық жүйе

АКЗ

– аймақтық кеден зертханасы

АКИ

– Автономды кернеу инверторы

АКИ объектілері

– Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілері

АКИАМО

– Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері

АКК

– «Ақтөбе көпсалалы колледжі» КММ

АКК

– Атаулы күндер күнтізбесі

АКК

– Ақпараттық-кешендік кітапхана

АКҚ

– Ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілік

АКҚ

– Алкилденген күкірт қышқылы

АКМП

– Ауызша кәсіби музыкалық практика

АКТ

– Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

АКТ

– Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

АКТБ

– арнайы конструкторлық технологиялық бюро

АҚ

– Академиялық қарыз ақпараттандыру

АҚ

– Ақпараттық технологиялар

АҚ

– Авторлық қадағалау

АҚ

– Артериялық қысым

АҚ

– Асинхронды қозғалтқыш

АҚ

– Азаматтық қорғау

АҚ

– азаматтық қорғаныс

АҚ

– Ақпараттық қауіпсіздік

АҚ

– Ақпараттық қауіпсіздік

АҚ

– асинхронды қозғалтқыш

АҚ (АО)

– Акционерлік қоғам

АҚА

– Аса қауіпті аурулар

АҚАЖ

– Азаматтық қал актiлерi жазбалары

АҚБ

– Апатты қалпына келтіру бригадасы

АҚДИБ

– Адам жəне демократиялық институттар бюросы

АҚДМ

– Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

АҚЖ

– апатты қалпына келтіру жұмыстары

АҚжББ

– Авиациялық қауіпсіздік және бақылау бөлімі

АҚжБК

– Азық-түлік қауіпсіздігі және биотехнология кафедрасы

АҚЖО)

– Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталықтары

АҚЖУ

– Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөнiндегi уәкiл

АҚИ

– Азаматтық қоғам институты

АҚИҰҒО

– Масғұт Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы

АҚК

– астық қабылдау кәсіпорыны

АҚК

– Адам құқықтары жөніндегі кеңес

АҚҚ

– Арнайы қорғаныс құралдары

АҚҚ

– Аса құнды құжаттар

АҚҚ

– автоматты түрде қайта қосу

АҚҚ

– Автоматты қайта қосу

АҚҚ

– Авариялық-құтқару қызметі

АҚМК ЖМ

– «Ақтөбе құрылыс- монтаж колледжі» ЖМ

АқМУ

– Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті

АқМУ

– Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті

АҚО

– Азаматтарды қабылдау орталығы

АҚП

– апатты қалпына келтіру пункті

АҚС

– Авиациялық қозғалтқыштардың сенімділігі

АҚТК

– «Ақтөбе құрылыс -техникалық колледжі» МКҚК

АҚТҚ

– адамнын қорғаныш тапшылығының қоздырғышы

АҚТҚ (ВИЧ)

– Адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышы (вирус иммунодефицита человека)

АҚҰҮО

– Ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығы

АҚХҚ

– Аралды құтқарудың Халықаралық қоры

АҚШ (США)

– Америка құрама штаттары

АҚЭТ

– Ақмола қалалық электр тораптары

АЛИ

– Атмосфераның ластану индексі

АлмаУ

– Алматы Менеджмент университеті

АлМУ

– Алматы мемлекеттік университеті

АЛС

– Автоматты локомотивтік сигнализация

АЛТ АГТК

– ALT "Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжі" ЖШС

амб

– Арнаулы мақсаттағы бөлімшелер

АМБК

– Алматы мемлекеттік бизнес колледжі

АМЕ

– артудың максимальды еселігі

АМЖТК

– Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі

АМК

– Алғашқы медициналық көмек

АМК

– Айрықша мақсаттағы күштер

АМК

– «А.Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжі» МКҚК

АМККК

– Алматы мемлекеттік көлік және коммуникация колледжі

АММА

– Астана мемлекеттік медициналық академиясы

АМО

– Апаттар медицинасының орталығы

АМӨЗ

– Атырау мұнай өңдеу зауыты

АМӨЗ

– «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС

АМӨЗ

– Атырау мұнай өндеу зауыты

АМПК

– Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі

АМС

– Аралық мұнай айдау станциясы

АМСКО

– Алғашқы медициналық- санитарлық көмек орталығы

АМСФ

– Альфаметилстиролдық фракция

АМҮ

– Аудандық мәдениет үйі

АМҰ (ОАГ)

– Америка мемлекеттерінің ұйымы

АНЖжҚӨ

– Араласқан нөлдік жұмысшы және қорғаушы өткізгіш

Аншлаг

– Концертте көрерменнің залға лық толуы

АО ТММҚО

– Абай облысының тарихи-мәдени мұрасын қорғау жөніндегі орталығы

АОЕ

– артудың орташа еселігі

АОК (АОС)

– Азия олимпиялық кеңесі

АОМА

– Абай облысының мемлекеттік архиві

АОМКДИ (АОИРПС)

– Алматы облыстық мамандар кəсібін дамыту институты

АОФ

– Аспаптық орындаушылық факультеті

АӨ

– Ана өлімі

АӨБ

– Аграрлық өнеркәсіптік бірлестік

АӨЖ

– ақпараттық өлшеу жүйесі

АӨЖЖҚ

– Арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрам

АӨІСШК (СВМДА)

– Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім шаралары кеңесі

АӨК

– Ауылдық өндірістік кооперативі

АӨК

– Агроөнеркәсіптік кешен

АӨК

– Аграрлық өнеркәсптік кешен

АӨК ББАЖ

– E-Agriculture Агроөнеркәсіптік кешен салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесі

АӨК//АөК (АПК)

– Аграрлық өнеркəсіп кешені

АӨҚҚ

– арнаулы өзара қарыз құқықтары

АӨҚО (АРФЦ)

– Алматы өңірлік қаржы орталығы

АӨСШК

– Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары жөніндегі кеңес

АӨСШК АЛТК

– Азиядағы өзара ықпалдастық жəне сенім шаралары жөніндегі кеңестің Аға лауазымды тұлғалар комитеті.

АӨТК

– «Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі» МКҚК

АӨУ ЖК

– «Қ.Жұбанов атындағы АӨУ-нің Жоғары колледжі» ЖШС

АӨФ

– Аграрлық өнеркәсіптік фирма

АӨЫСШ (СВМДА)

– Азиядағы өзара ықпалдастық жəне сенім шаралары жөніндегі кеңес

АПК

– Астана политехникалық колледжі

АПК

– Алфавиттік пәндік көрсеткіш

АПК ЖМ

– «Ақтөбе педагогикалық колледжі» ЖМ

АПТ

– Активтер және пассивтер теңгерімі

АР

– Агглютинация реакциясы

АР

– Ақпараттық ресурстар

АРБ

– Ақпараттық ресурстарды басқару

АРББ

– ауа райын болжау бөлімі

АРЖА

– Асинхронды режимді жою автоматикасы

АрқМПИ

– Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты (толық атауы – Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

АрқПИ

– Арқалық педагогикалық институты

АрқПИ

– Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

АРТА

– Акредиттеу мен рейтингтік тәуелсіз агенттігі

АС

– Ауыз су

АС

– Академиялық саясат

АС

– Ағынды су

АСБИ

– Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы

АСК

– Алфавиттік-салалық көрсеткіш

АСК

– «Ақтөбе сервис колледжі» МКҚК

АСКБЖ

– ақпаратты сыныптау мен кодтаудын бірыңғай жүйесі

АСҚ

– Алкилсульфаттық қоспа

АСҚ

– Ағынды су қуаты

АсМУ

– Астана медицина университеті

АСОА

– Азиялық сайлау органдары ассоциациясы

АСП

– Арнайы су пайдалану

АСПР

– Арнайы су пайдалануға рұқсат

АСПХК (МКАПП)

– Азиялық саяси партиялардың халықаралық конференциясы

АСТ

– Аналогты-сандық түрлендіргіш

АСТ

– Ауыз суды тазалау

АСШК (СВМДА)

– Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім шаралары жөніндегі кеңес

АТ

– Антимикробтық төзімділік

АТ

– Аралық тұтыну

АТ

– Анд тобы

АТ

– Ақшалай табыс

АТ

– Ақпараттық технология

АТА

– Азия-Тынық мұхит аймағы

АТАҚ

– ашық түрдегі акционерлік қоғам

АТБ

– Авиациялық-техникалық база

АТЖ

– Ашық тау-кен жұмыстары

АТжКК

– Аграрлық техника және көлік кафедрасы

АТжТ

– Авиациялық техника және технология

АТЗ

– арзан бағалы жөне қозғыш заттар

АТИ

– Автономды ток инверторы

АТК

– Алматы тау кластері

АТК

– Ауыл тұтыну кооперативі

АТК

– Алфавиттік тақырыптық көрсеткіш

АТК

– Азия-Тынық мұхит кеңесі

АТК

– Азия-Тынық мұхит кеңесі

АТҚ

– Авиациялық техника қауіпсіздігі

АТҚ

– Ашық тарату құрылғысы

АтМГУ

– Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

АтМӨЗ (АНПЗ)

– Атырау мұнай өңдеу зауыты

АтМУ

– Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

АТӨ (АТР)

– Азия тынық мұхиты өңірі

АТС

– автоматты телефон стансасы

АТС

– Автоматтандырылған телефон станциясы

АТТ

– Аграрлық техника және технологиялар

АТТ

– Ақпараттық-түсіндіру топтары

АТТК ЖМ

– «Ақтөбе технико - технологиялық колледжі» ЖМ

АТУ (АТУ)

– Алматы технологиялық университеті

АТҰ

– авиатасымалды ұйымдастыру

АТЭЫ (АТЭС)

– Азия-Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығы

АуМҚБ

– Аудандық мұнай құбыры басқармасы

АФК (АФК)

– Азия футбол конфедерациясы

АХА

– азаматтық хал актілері

АХАЖ (ЗАГС)

– Азаматтардың хал актілерін жазу

АХАТ (ЗАГС)

– Азаматтардың хал актілерін тіркеу

АХЖ

– Аурулардың халықаралық жіктеуіші

АХЖ

– Аурулардың халықаралық жіктемесі

АХҚЗ

– Авариялық химиялық қауіпті заттар

АХҚО

– Астана халықаралық қаржы орталығы

АХФ

– Астана халықаралық форумы

АЦӨ

– Акустикалық цемент өлшегіш

АШ

– Ақшалай шығыс

АШ

– Автоматтандыру шкафы

АШЖБ

– Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру 

АШЖБ

– Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқор

АШжЖҚБ

– Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы

АШҚҚҚ

– Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры

АШМ

– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

АШМ (МСХ)

– Ауыл шаруашылығы министрлігі

АШМГР

– Ауыл шаруашылығы малдарының генетикалық ресурстары

АШО

– Африкалық шошқа обасы

АШО

– Африкалық шошқа обасы

АШӨХФ

– Ауыл шаруашылығы өндірушілерінің халықаралық федерациясы

АШПТ

– Асфальтты шайырлы парафинді түзілмелер

АШСП

– Ауыл шаруашылығына суды пайдалану

АШТӨ

– Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер

АШТӨ

– Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші

АШФ

– Алтын шығаратын фабрикасы

АШШ

– Атмосфераға шығарындылар шоты

АЫД

– Азия ынтымақтастық диалогы

АЭА

– «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы

АЭА

– арнайы экономикалық аймақ

АЭА

– арнайы экологиялық аймақ

АЭА

– Арнайы экономиклық аймақ

АЭБИ

– Алматы энергетика және байланыс институты

АЭБУ(АУЭС)

– Алматы энергетика жəне байланыс университеті

АЭжБУ

– Алматы энергетика және байланыс университеті

АЭЗ

– арнайы экономикалық зона

АЭК

– Альтернативті энергия көздері

АЭК

– БҰҰ-ның Африкаға арналған экономикалық комиссиясы

АЭК

– Алматы экономикалық колледжі

АЭС

– Атом электр стансасы

АЭСА

– Алматы экономика жəне статистика академиясы

АЭХА

– Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік