Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

ақсақалшылық (сөйл.), ақсақалшылығы

ақсақ-тоқсақ, ақсақ-тоқсағы

ақсақтық, ақсақтығы

ақсаң (мата)

ақсаңдақ (жерг.), ақсаңдағы

ақсаңдату

ақсаңдау

ақсаңырауқұлақ (ос.), ақсаңырауқұлағы

ақсап-тоқсап

ақсарағат (көне)

ақсарбас (діни), ақсарбас айту

ақсары (құс)

ақсарылану, ақсарыланбау, ақсарыланған

ақсарымсақ (жерг.), ақсарымсағы

ақсарыша (үст.)

ақсату

ақсау

ақсаусақ, ақсаусақ әйел

ақсексеуіл (өс.), ақсексеуілі

ақселеу

ақселеудей

ақселеулі

ақсерке (балық)

ақсирақ, ақсирақ жұт

ақсирақтану, ақсирақтанбау, ақсирақтанған

ақситу, ақсит, ақситты

ақсию, ақси, ақсияды, ақсиюы

ақсора

ақсорпа (тамақ)

ақсөңке