Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

ақпалау

ақпан, ақпанға, ақпан желі

ақпана (жерг.)

ақпандай

ақпандату

ақпан-тоқпан (этн.), ақпан-тоқпанға

ақпар, ақпар алу, ақпар беру

ақпарат, ақпарат агенттігі, ақпарат ағыны, ақпарат беру, ақпарат беруші, ақпарат кеңістігі, ақпарат көзі, ақпарат қорғау жүйесі, ақпарат құралдары, ақпарат саясаты, ақпарат тарату, ақпарат теориясы, ақпаратты өңдеу, ақпаратты сақтау, ақпарат іздестіру

ақпараттандыру

ақпараттану, ақпараттанбау, ақпараттанған

ақпараттау

ақпараттық, ақпараттық база, ақпараттық бопса, ақпараттық жасақтама, ақпараттық кеңістік, ақпараттық қоғам, ақпараттық сала, ақпараттық соғыс, ақпараттық технология

ақпараттық-анықтамалық, ақпараттық-анықтамалық жүйе

ақпараттық-насихаттық

ақпараттық-талдау

ақпараттық-іздестіру

ақпарлау

ақпаршы

ақпажұлдыз (астр.)

ақпатаяқ (ойын), ақпатаяғы

ақпейіл, ақпейіл жан

ақпейілділік, ақпейілділігі

ақсабақты, ақсабақты лаңса (өс.)

ақсайит (хим.), ақсайитке, ақсайиті

ақсақ, ақсағы, ақсақ қой, ақсақты тыңдай, өтірікті шындай, ақсақ ұйқас

ақсақал, ақсақалдар алқасы, ақсақалдар кеңесі

ақсақалдай

ақсақалды

ақсақалдық, ақсақалдығы

ақсақал-қарасақал ( этн.)