Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

аққұтан (зоол.), аққұтанға

аққылтан (өс.), аққылтанға

аққыш

аққыштық (физ.), аққыштығы

ақлақ (тағам), ақлағы

ақләйлек (зоол.), ақләйлегі

ақмамық (өс.), ақмамығы

ақмарал (зоол.)

ақмаралдай

ақмарқа (балық)

ақмарту, ақмартуы бар

ақмартулы

ақмия (өс.)

ақмұрт (тағам), ақмұртқа, ақмұртты

ақмылтық (жерг.), ақмылтығы

ақнабат (қауын)

ақнауат (қауын)

ақнәсілді

ақнәсілділер

ақниет, ақниет тілекпен

ақниетті

ақорда (тар.)

ақот (өлеңшөп)

ақөлең (әдеб.)

ақөлең (әс.)

ақпа, ақпа ақын, ақпа ау, ақпа құм, ақпа судай ағыту

ақпадай

ақпақұлақ, ақпақұлақ бала

ақпақұлақтану, ақпақұлақтанбау, ақпақұлақтанған

ақпалап, ақпалап жүгіру