Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

абыржулы

абыржушылық, абыржушылығы

абыржыңқы

абыржыңқырау

абыржысу

абыржыту

абыр-күбір

абырой, абырой әперу, абыройы асу, абыройынан айырылу

абырой-атақ, абырой атағы

абырой-бедел

абыройлы

абыройлылық, абыройлылығы

абыройсыз

абыройсыздану, абыройсызданбау, абыройсызданған

абыройсыздық, абыройсыздығы

абыр-сабыр

абысын, абысынға

абысын-ажын, абысын-ажынға

абысын-ажындай

абысынды

авангард, авангардқа, авангарды

авангардтық

аванжоба(тех.)

аванзал

аванложа

аванпорт, аванпортқа

аванс, авансқа, авансы, аванс есебі

авансахна

авансылау

авантюра