Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

абсолюттік, абсолюттік биіктік, абсолюттік омонимдер (лингв.), абсолюттік өлшем

абсолютшілдік, абсолютшілдігі

абсорбция

абстракт, абстрактіге, абстрактісі

абстрактілендіру

абстрактілену, абстрактіленбеу, абстрактіленген

абстрактілеу

абстрактілі, абстрактілі өнер, абстрактілі құбылыс

абстрактілік, абстрактілігі

абстракция

абхаз(этнон.), абхаздар, абхаз тілі

абыз

абызды (жерг.)

абыздық

абызсыну, абызсынбау, абызсынған

абылайша(киіз үйдің түрі)

абылан, жігіттің абыланы

абылаңқы(жерг.)

абылау (кәс.)

абыл-сабыл

абылхаят(діни), абылхаят суы

абылыңқы-сабылыңқы

абылып-сабылу

абыну, абынбау, абынған

абынып-қабыну, абынып-қабынбау, абынып-қабынған

абың-гүбің

абырға(муз., көне)

абыр-дабыр

абыр-дүбір

абыржу, абыржы, абыржиды