Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

айланкес

айланқастау (жерг.)

айлант (өс.), айлант тұт көбелегі

айланшөп (өс.), айланшөбі

айлам (жерг.)

айлап, айлап жатып алды

айлапат

айлап-жылдап

айлас, айлас туды

айлас-мұңдас

айласыз

айласыздық, айласыздығы

айла-тәсіл, айла-тәсілі

айлауық (өс.), айлауығы

айла-шарғы, айла-шарғыға салу

айлашы

айлашыл

айлы

айлық, айлық ақы

айлық (өс.), айлығы

айлықсыз

аймақ, аймағы

аймақаралық

аймақкөл (геогр.)

аймақтану, аймақтану мамандығы

аймақтану, аймақтанбау, аймақтанған

аймақтанушы

аймақтанушылық, аймақтанушылығы

аймақты

аймақтық