Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

абжад, абжадқа, абжады

абжауқын, абжауқынға

абжылан, абжыланға

абжыландай

абзал

абзалдық, абзалдығы

абзалы, абзалы осы

абзалында

абзац, абзацқа, абзацы

абзи (ескі кіт.), абзиға, абзиы

абиогендік

абитуриент, абитуриентке, абитуриенті

абиыр, абиыры, абиыр беру, абиыры ашылу, абиырын жабу, абиыры төгілу

абиырлы

абиырсыз

абиырсыздық, абиырсыздығы

аблатив (лингв.), аблативке, аблативі

аблаут, аблаутқа, аблауты

аблығу, аблық, аблығады

аблықтыру

абляция (геогр.)

абонемент, абонементке, абонементі

абонементтік, абонементтік ақы

абонент, абонентке, абоненті

абоненттік, абоненттік байланыс

аборт(мед.)аборотқа, аборты

абразив(тех.), абразивке, абразиві

абрикотин (хим.), абрикотинге

абсанс (психол.)

абсолют, абсолют шама