Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

адуындылық, адуындылығы

адыгей, адыгейге, адыгейі, адыгейлер

адым, адым жерге жібермеу, адым жер шегінбеу, адымын аңду

адымдағыш, адымдағыш экскаватор

адымдай

адымдатқыш

адымдату

адымдау

адымды

адын, адын леп

адың-гүдің

адыр, адыр мінез

адыра, адыра қалу

адыр-адыр

адырайту, адырайт, адырайтты

адырақ, адырақ көз

адырақтай

адырақтау

адыран (жерг.)

адыраң, адыраң ету

адыраң-адыраң, адыраң-адыраң ету

адыраңбай (экспр.)

адыраңдасу, адыраңдасса

адыраңдату

адыраңдау

адыраңқы

адыраспан, адыраспанға

адыраю, адырай, адыраяды, адыраюы

адыр-бұдыр

адыр-бұдырлы