Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

адасушылық, адасушылығы

адат (тар.)

адау-қадау

адбан (көне), адбанға

адвербиал (лингв.)

адвербиалдану, адвербиалданбау, адвербиалданған

адвокат

адвокаттық, адвокаттығы

адвокатура

аденовирустар (мед.)

аденоид (мед.), аденоидке, аденоиді, аденоидтар

аденоидит (мед.)

аденокарцинома (мед.)

аденома

аджар, аджарлар

адия (көне)

администратор

адмирал

адмиралдық, адмиралдығы

адмиралиссимус

адреналин, адреналинге, адреналині

адресант (лингв.), адресантқа, адресанты, адресантты, адресанттар

адресат (лингв.), адресатты, адресаттар

аду (адуынды), аду адам

адулық, адулығы

адуын, адуын ат

адуындану, адуынданбау, адуынданған

адуындау

адуынды

адуындық, адуындығы