Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

абалақтау

абалану, абаланбау

абаласу

абалату

абалау

абана

абат

абаттандыру

абаттану, абаттанбау

абаттау

абаттық

абатшылық

аббар

аббат

аббаттық

аббревиатура

абдан

абданлық

абдыра

абдырағыш

абдырадай

абдыраңқырау

абдырап-дабдырау, абдырап дабдырау

абдыра-сандық,абдыра сандық

абдырасу

абдырату

абдырау

абдырауық

аберрация

абжад