Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

әдісшілдік, әдісшілдігі

әдісінше (үст.)

әже

әжедей

әжей (қаратпа)

әжеке (экспр.)

әжелеу

әжелік, әжелігі

әжептарқы (жерг.)

әжептәуір

әжет, әжетке жарау

әжетай

әжетайлау

әжетхана

әжине (діни)

әжинедей

әжү (көне)

әжік (өс.), әжігі

әжік-бүжік, әжік бүжік,

әжік-күжік, әжік күжік

әжім

әжім-әжім, әжім әжім

әжімделу

әжімдену, әжімденбеу, әжімденген

әжімді

әжімсіз

әжір (көне)

әжімжапырақ (бот.), әжімжапырағы

әз, әз аға

әз (соқыр), екі көзі әз болу