Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

ағытысу, ағытысса, ағытысшы

ада, ада болу, ада ету, ада ұру

ада-гүде

адағайлау

адажио(муз.), адажиоға, адажиосы

ада-жұда

адаққы(жерг.)

адақталу

адақтату

адақтау

адал, адал ақы, адал ас, адалға қарасы жоқ, адалдан бер, ақтан бер (тілек), адал еңбек, адал жар, адал жол, адал мал, адал ниет, адал сүт емген, адалынан айырылу

адал (көне), адалға қарасы жоқ, адалжіп, адал жіпсіз

адалау

адалбақан, адалбақанға

адалдану, адалданбау, адалданған

адалдау

адалдық, адалдығы

адалзада (көне)

адалниетті

адалниеттілік, адалниеттілігі

адалсу, адалсы, адалсиды

адалсыну, адалсынбау, адалсынған

адалшылық, адалшылығы

адалымсиды

адалынан, адалынан жолықтыр (тілек)

адамның басы – Алланың добы, адам өтпес, аң жүрмес, адам санамау, адам сауу, адам сүймес, адам тәрізді маймылдар (зоол.), адам тегі, адам төзгісіз

адамгершілік, адамгершілігі, адамгершілік тәрбиесі

адамдай

адамдық, адамдығы, адамдық диқаншысы, адамдық қадір-қасиет

адамжанды