Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

ауқымдай

ауқымдану, ауқымданбау, ауқымданған

ауқымдастыру

ауқымдасу

ауқымдату

ауқымдау

ауқымды

ауқымдылық, ауқымдылығы

ауқымет, ауқыметке, ауқыметі

аула

аулақ, аулағы

аулақ, аулақ болу, аулақ үй

аулақта

аулақтандыру

аулақтану, аулақтанбау, аулақтанған

аулақтату

аулақтатылу

аулақтау

аулақтаушы

аулалас

аулаластық, аулаластығы

аулалық

аулану, ауланбау, ауланған

ауласу, ауласса

ауласыз

аулату

аулау

аулаушы

аулаушылық, аулаушылығы

аума, аума адам