Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

ағайын-туыс, ағайын-туысы

ағайыншыл

ағайыншылау

ағайыншылдық, ағайыншылдығы

ағайыншылық, ағайыншылығы

ағаласу, ағаласса, ағаласып жол беру

ағалау, балуанның ағалауы

ағалау, ағалап шығу

ағал-жағал

ағалық, ағалығы, ағалық ету

ағалы-қарындастай

ағалы-қарындасты

ағалы-інілі

ағаман, ағаманға

ағараң, ағараң ету

ағараңдату

ағараңдау

ағарған, ағарғанға, ағарған ішу

ағартқы

ағартқыш, ағартқыш саздар

ағарту, ағарт, ағартты

ағартушы

ағартушылық, ағартушылығы

ағартық (мед.), ағартығы

ағартылу

ағартысу, ағартысса, ағартысшы

ағару

ағарыңқы

ағас(жерг.)

ағасұлтан(көне.), ағасұлтанға