Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

агрофирма

агрохимия

агрохимиялық

агроэкожүйе

агроэкология

агроэкологиялық

аға, аға буын, аға ғылыми қызметкер, аға инженер, ағалар алқасы(қоғ.-саяси), аға лейтенант, ағаның алды ақ жайлау, аға офицер, аға өлсе, іні мұра, аға редактор, ағасы бардың жағасы бар, аға тұту, аға ұрпақ, аға шопан

ағадай

ағажан

ағай

ағайын, ағайынға, ағайыны

ағайынгершілік, ағайынгершілігі

ағайындай

ағайындас

ағайындасу, ағайындасса

ағайындастық, ағайындастығы

ағайындастыру

ағайынды, ағайынды қоңыр қаз

ағайындық, ағайындығы

ағайынды-қарындас

ағайын-жегжат

ағайын-жұрағат

ағайын-жұрт

ағайынсу, ағайынсы, ағайынсиды

ағайынсымақ, ағайынсымағы

ағайынсыну, ағайынсынбау, ағайынсынған

ағайын-туған, ағайын-туғанға

ағайын-туғандық, ағайын-туғандығы

ағайын-туғансыз

ағайын-тума