Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

арамдану, арамданбау, арамданған

арамдату

арамдау

арамдық, арамдығы

арамей, арамейлер

арамжуа (өс.)

арамза, арамза қозы

арамзада

арамзалы

арамзалық, арамзалығы

арамниеттілік, арамниеттілігі

арамойлылық, арамойлылығы

арамот (бот.), арамот тұқымдасы

арампиғылдық, арампиғылдығы

арамсан, арамсанға

арамсәбіз (өс.)

арамсирақ, арамсирақ адам

арамсояу (әс.)

арамсідік, арамсідігі

арамтамақ

арамтамақтық, арамтамақтығы

арамтаған (өс.), арамтағанға

арамшағыр (өс.)

арамшөп, арамшөбі

арамшырмауық (өс.), арамшырмауығы

арамшытыр (өс.)

арамшытырмақ, арамшытырмағы

арамылық, арамылығы

аран (өс.), аранға

аран, араны ашылу