Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

а (од.), а солай ма?

аба(жамылғыш)

абадан, абаданға, абадан бөрі

абажа

абажадай

абажур, абажурға, абажуры

абажурлы

абаз

абазин (этнон.), абазинге, абазиндер

абай, абай болды, абай берді

абай-қоқай

абайлағыш

абайлану, абайланбау, абайланған

абайланқырау

абайлату

абайлау

абаймен

абайсыз

абайсызда

абайсыздық, абайсыздығы

абайтану

абайтанушы

абайшылдық(өнер), абайшылдығы

абайым(қаратпа), әлди, әлди, абайым

абақ(құрал), абағы

абақты

абақтыдай

абақы

абалақ(миф), абалағы

абалақ-сабалақ, абалақ-сабалағы