Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ө

өбу, өп, өбеді

өгей, өгей әке

өгейбұта (өс.)

өгейлену, өгейленбеу, өгейленген

өгейлеу

өгейлік, өгейлігі

өгейсу, өгейсісе, өгейсиді

өгейсушілік, өгейсушілігі

өгейсіну, өгейсінбеу, өгейсінген

өгейсіту

өгейшешек (өс.), өгейшешегі

өгейшөп (өс.), өгейшөбі

өгейшілік, өгейшілігі

өгіз, өгіз арба

өгізай (балық)

өгіздей

өгізкөз (өс.)

өгізқурай (өс.)

өгізөлең (өс.)

өгізтартыс (ойын)

өгізтіл (өс.)

өгізшағала (құс)

өжет

өжір (өс.)

өз, өз алдына

өзара, өзара әрекеттестік

өзбек (этнон.), өзбегі, өзбектер

өзбекше

өзбекшелеу

өзге