Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ә

ә (од.), ә, бәсе

ә дегенде

ә десе, мә деді

әбден

әбдесте (сулық орамал)

әбдіре

әбеқоңыр

әбес, әбес көру

әбессіну

әбестеу

әбестік, әбестігі

әбжіл

әбжілдік, әбжілдігі

әбзел

әбзелдену, әбзелденбеу, әбзелденген

әбзелдету, әбзелдетсе

әбзелдеу

әбзелді қызмет көрсету

әбзелсіз

әбзелхана

әбзелші

әбзи (жерг.), әбзиге, әбзиі

әби( жерг.), әбиге, әбиі

әбият (әдеб.), әбиятқа, әбияты

әбутас (көне)

әбігер

әбігерлендіру

әбігерлену, әбігерленбеу, әбігерленген

әбігерлеу

әбігерлік, әбігерлігі