Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ұ

ұбақ-шұбақ, ұбақ-шұбағы

ұбап-шұбау

ұбырып-шұбыру

ұғлан (көне), ұғланға

ұғу, ұқ, ұғады

ұғыл (көне)

ұғым

ұғымды

ұғымдық

ұғымдылық, ұғымдылығы

ұғымдырақ

ұғымпаз

ұғымпаздық, ұғымпаздығы

ұғымсыз

ұғымсыздау

ұғымсыздық, ұғымсыздығы

ұғымтал

ұғымталдау

ұғымталдық, ұғымталдығы

ұғындыру

ұғыну, ұғынбау, ұғынған

ұғынықсыз

ұғынықты

ұғыныс

ұғынысу, ұғынысса

ұғысу, ұғысса

ұждан, ұжданға

ұжданды, ұждансыз

ұждансыздық, ұждансыздығы

ұжым