Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Қ

қаба, қаба жал, қаба жел, қаба құйрық, қаба сақал, қаба тұяқ

қабаған, қабаған ит

қабадан (құрал), қабаданға

қабақ, қабағы қабақ түю, қабақ шыту

қабақ (өс.), қабағы

қабақат

қабақтай

қабала (діни)

қабалану, қабаланбау, қабаланған

қабан, қабанға, қабан ақыртқан, қабан қанжар, қабан құлақ, қабан тіс

қабанжон

қабарда, қабардалар

қабаржу, қабаржы, қабаржиды

қабарма, қабарма төбешік (геогр.)

қабартпа

қабарту, қабарт, қабартты, қабартса

қабару

қабарушылық

қабат

қабатаралық, қабатаралық су (геогр.)

қабат-қабат

қабатталу

қабаттану, қабаттанбау, қабаттанған

қабаттастық (геол.)

қабаттастыру

қабаттасу, қабаттасса

қабаттау

қабатты

қабаттылық (биол.)

қабатша