Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Я

я (шыл.), я болмаса

яғни (шыл.)

ядкар (кіт.), ядкары

ядро, ядро қабықшасы, ядро сөлі, ядро қаруынсыз аймақ

ядролық, ядролық алапат, ядролық жарылыс, ядролық қалдықтар, ядролық паритет, ядролық оқ-дәрілер

ядрошық (бот.), ядрошығы

ядрошықты

яки (шыл.)

якудза, якудзаға

якут, якуттар

ямайлық

ямб (әдеб.), ямбқа, ямбы

ян (миф), янға

яппи (экон.), яппиге, яппиі

япыр-ай

япыр-ау

япырым-ай

ярд, ярдқа, ярды

ясин (діни), ясинге

яхта

яхт-клуб, яхт-клубқа, якт-клубы

яһуди (діни), яһудиге, яһудиі

яһудилік (діни)

яшма (мин.)