Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ы

ыбылжу, ыбылжы, ыбылжиды

ыбылжық, ыбылжық жауын

ыбылжыту

ыбыр-дыбыр

ыбыр-жыбыр

ыбырсу, ыбырсы, ыбырсиды

ыбырсып-қоқсу

ыбыр- сыбыр

ыбырсық, ыбырсығы

ыбырсыту

ығай, ығай мен сығай

ығай -сығай

ығлан (тар.), ығланға

ығу, ық, ығады

ығы-жығы

ығын

ығын-шығын

ығын-шығынсыз

ығыр, ығыр болу

ығыршық, ығыршығы

ығыса-ығыса

ығыспа (геол.)

ығыспалы

ығыстау

ығыстырғыштық

ығыстыру

ығыстырылу

ығысу, ығысса, ығысшы

ыдырағыш

ыдыраңқы