Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ш

шабаған, шабаған күшік

шабағыншыл

шабадан, шабаданға

шабақ, шабағы, шабақ балық

шабақтай

шабақталу

шабақтасу, шабақтасса

шабақтату

шабақтау

шабақты

шабақтық

шабақша

шабал (әлжуаз)

шабалақтау

шабалаң

шабалаңдасу, шабалаңдасса

шабалаңдату

шабалаңдау

шабалату

шабалау

шабан, шабанға, шабан ат

шабандану, шабанданбау, шабанданған

шабандату

шабандау

шабандоз

шабандоздық, шабандоздығы

шабандозша

шабандық, шабандығы

шабан-шалағай

шабан-шалай, шабан-шалай адам