Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ф

фабрика

фабрикалы

фабрикалық

фабрикант, фабрикантқа, фабрикаты

фабрикат, фабрикатқа, фабрикаты

фабула (әдеб.)

фабулит (асыл mac), фабулитке, фабулиті

фаворит, фаворитке, фавориті

фагосома (биол.)

фагот (муз.)

фаготерапия (мед.)

фагоцителлотәрізділер (биол.)

фагоцитоз (биол.)

фагоциттер (биол.)

фаза

фазалы

фазалық

фазометр, фазометрге, фазометрі

фазотрон (физ.), фазотронға

фазыл (көне)

файл

факс, факс жіберу

факсимиле (полигр.)

факс-модем (инф.)

факстрот, факстротқа, факстроты

факсхат

факт, фактіге, фактісі

фактор

факторинг (экон.), факторингіге, факторингісі

факторлық