Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Т

та (шыл ), бақ та, байлық та

таба, таба қылу

таба, таба нан

табақ, табағы, табақ бет, табақ тарту (этн.)

табақ-табақ, табақ-табақ ет

табақтай

табақтас, табақтас болу

табақтастық, табақтастығы

табақша

табақшы

табалану, табаланбау, табаланған

табаласу, табаласса

табалату

табалау

табалаушы

табалаушылық, табалаушылығы

табалдырық, табалдырығы

табан, табанға, табан астында, табан аузында, табан елі, табан жол, табан қарыс, табан тіресу, табан тіреу

табанақы, табанақы маңдай тер

табанбалық, табанбалығы

табандалу

табандасу, табандасса

табандатқызу, табандатқызса, табандатқызшы

табандату

табандау

табанды, табанды болу

табандылық, табандылығы

табансыз

табансыздық

табашы