Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Р

рабай

рабайда, рабайда бір

рабайсыз

рабайсыздау

рабайсыздық, рабайсыздығы

рабат (көне)

раббы (діни)

рағайып, рағайып түні

рағит (діни), рағитқа, рағиты

рағна (сұлу)

рагу, рагуге, рагуі

рада, рада іс

радар, радар қолдану

радиан (мат.)

радиандық

радиатор

радиация

радиациялық, радиациялық белдеу

радий, радийге, радийі

радикал

радикалды

радикализм, радикализмге, радикализмі

радикалшылдық, радикалшылдығы

радио

радиоактивтендіру

радиоактивтену, радиоактивтенбеу, радиоактивтенген

радиоактивті

радиоактивтік, радиоактивтік қатар

радиоактивтілік, радиоактивтілігі

радиоаппарат