Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

О

о, о баста, о дүние, о жақ, о ма

оба (ауру)

оба (қорған)

обаған, обағанға

обадай

оба-кезік (ауру), оба-кезігі

оба-қорым

обал, обал болу

обалақын

обал-сауап, обал-сауабы

обалсу, обалсы, обалсиды

обалсыну, обалсынбау, обалсынған

обашық, обашығы

обелиск, обелискіге, обелискісі

обер-интендант, обер-интендантқа, обер-интенданты

обер-кондуктор

обер-лейтенант, обер-лейтенантқа, обер-лейтенанты

обер-офицер

обер-прокурор

облигация (экон.)

облыс, облыс орталығы

облысаралық

облыстық

образ

образдау

образды

образдық, образдығы

образдылық, образдылығы

обсерватория

обсерваториялық, обсерваториялығы