Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Л

лабай (жерг., тоқылған қап)

лабақ (абақты, қараңғы үй)

лабзам (жерг., қауесет)

лабиал

лабиалдану (лингв.)

лабиалды, лабиалды үндесім (лингв.)

лабиринт, лабиринтке, лабиринті

лаборант

лаборанттық

лава (геол.)

лавржапырақ, лавржапырағы

лагерь, лагерьге, лагері

лағзын (көне, доңыз)

лағман, лағманға

лағу, лақ, лағады

лағыл, лағыл сырға, лағыл тас, лағыл тұмар

лағыл-маржан, лағыл-маржанға

лағынет, лағынет айту

лағынеттеу

лағыңқырау

ладан, ладанға

лад (муз.), ладқа, лады

ладья (спорт.)

лаж, лаж жоқ, лажы болса, лажы біту, лажы қалмау, лажы құру, лажын табу

лаждау

лажсыз

лажсыздану

лажсыздық, лажсыздығы

лажы (зерг.)

лажылау (зерг.)