Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

И

и, и болу иін қандыру

и, теріні иге салу

иә, иә солай

иба, иба қылу

ибалы

ибалық, ибалығы

ибалылық, ибалылығы

ибасыз

ибасыздық, ибасыздығы

ибей, ибей ағаш

игерту, игерт, игертті, игертсе

игеру

игерусіз

игуана (зоол.)

игі, игі жақсы

игі, келсе игі еді

игізу, игізсе, игізші

игілік, игілігі

игілікті

идеал (мат.), идеал сандар

идеализм

идеалист, идеалиске, идеалисі, идеалистер

идеалистік, идеалистік монизм

идеограмма

идеография

идеолог, идеологке, идеологі

идеология

идеологиялық

идея

идеялы