Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

З

зағип, зағип болу

зағиптық, зағиптығы

зада, асыл зада

зады (тегі)

задында

зайып, зайыбы

зайыр, зайыры

зайырлы, зайырлы қоғам

зайырлы мемлекет

зайырлылық, зайырлылығы

зақым, зақым болу

зақымдалу

зақымдану, зақымданбау, зақымданған

зақымдату

зақымдау

зақымды

зақымет, зақымет шегу

зал

залал

залалды

залалдық, залалдығы

залалдылық, залалдылығы

залалсыз

залалсыздандыру

залалсыздану, залалсызданбау, залалсызданған

залалсыздық, залалсыздығы

залым, залымы

залымдану, залымданбау, залымданған

залымдық, залымдығы

заман, заманға, заманы