Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ж

жаба, жаба құру, жаба салу

жабағы, жабағы жүн, жабағы күпі

жабағылану, жабағыланбау, жабағыланған

жабағылы

жабағылық

жабайы

жабайылану, жабайыланбау, жабайыланған

жабайылық, жабайылығы

жаббар, жаббар ием

жабдық, жабдығы

жабдықталу

жабдықтандыру

жабдықтану, жабдықтанбау, жабдықтанған

жабдықтату

жабдықтау, жабдықтау бөлімі

жабдықтаушы

жабдықты

жабу, жап, жабады, жауып

жабудайын, жабудайын жабылу

жабулану, жабуланбау, жабуланған

жабулату

жабулау

жабулы

жабусыз

жабы, жабы ат, жабы бұйым

жабығу, жабық, жабығады

жабығушылық, жабығушылығы

жабыдай

жабық, жабығы, киіз үй жабығы

жабық, жабық дауыс, жабық жиналыс, жабық хат