Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Д

да (шыл.), мал да, жан да

дабдырасу, дабдырасса

дабдырау

дабдырласу, дабдырласса

дабдырлату

дабы (мата)

дабыл, дабыл жарғағы, дабыл жол, дабыл үй (жерг.)

дабыл (муз. аспап)

дабылдау

дабылдату

дабылды

дабылшы

дабылхат

дабыр, дабыр ету

дабыра, дабыра қылу

дабырайту, дабырайт, дабырайтты, дабырайтса

дабырасыз

дабыраю, дабырай, дабыраяды, дабыраюы

дабыр-дұбыр

дабырласу, дабырласса

дабырлату

дабырлау

дабырлы

дабырығу

дабыс, дабысы

дабыстау

дабысты

дағақ (тар.), дағағы

дағар (жерг.)

дағара, дағара мүйіз