Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Кітапхана

Атауы: Қазақ тілінің біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі 2 бөлім
Автор(лар): Н. Уәли, Ш. Құрманбайұлы, М. Малбақов, Р. Шойбеков және т.б.
Баспасы:
Жылы: 2013
Оқу
Атауы: Графика. Орфография. Орфоэпия
Автор(лар): Нұргелді Уәли
Баспасы:
Жылы: 2018ж
Оқу
Атауы: ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ ТАРИХЫНДАҒЫ ЛАТЫННЕГІЗДІ ӘЛІПБИ ЖӘНЕ ЕМЛЕ
Автор(лар): Әмірбекова Айгүл Байдебекқызы
Баспасы:
Жылы: 2018ж
Оқу
Атауы: Орфографиялық сөздік
Автор(лар): Н.Уәли, Қ.Күдеринова, А.Фазылжанова, Ж.Исаева, Н.Әміржанова, А.Әмірбекова
Баспасы: "Дәуір" баспасы
Жылы: 2013
Оқу
Атауы: "Қазақ әдеби тілінің сөздігі", X том.
Автор(лар): Ысқақов А., Уәли Н.
Баспасы:
Жылы: 2011
Оқу