Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Кітапхана

Атауы: "Сөз мәдениеті"
Автор(лар): Нұргелді Уәлиев
Баспасы:
Жылы: 1984
Оқу
Атауы: "Қазақ жазуының тарихы мен теориясы"
Автор(лар): Құралай Күдеринова
Баспасы: Елтаным баспасы
Жылы: 2013
Оқу
Атауы: "Фразеология және тілдік норма"
Автор(лар): Нұргелді Уәлиұлы
Баспасы:
Жылы:
Оқу
Атауы: "Қазақ орфографиясындағы қиындықтар"
Автор(лар): Нұргелді Уәлиұлы
Баспасы:
Жылы:
Оқу
Атауы: Оқушылардың орфографиялық икемділіктері мен дағдысын қалыптастыра оқытудың ғылыми- әдістемелік негіз
Автор(лар): Амангелді Жаппабаров
Баспасы: ИП Валиев
Жылы: 2011
Оқу
Атауы: "Оқушылардың тыныс белгілерді дұрыс қою икемділігі мен дағдыларын қалыптастыру"
Автор(лар): Амангелді Жаппабаров
Баспасы: ИП Валиев
Жылы: 2011
Оқу
Атауы: "Қазақ тілінің анықтағышы" (емле, тыныс белгілері, сөз сазы)
Автор(лар): Рәбиға Сыздық
Баспасы:
Жылы:
Оқу
Атауы: Жиі қолданылатын құжаттардың үлгісі
Автор(лар): редакция
Баспасы:
Жылы:
Оқу