Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Мақалалар

Н. Садуақас
Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ жазуы туралы
Қайсар Қадырқұлов
Буын және оның түрлері:қағида мен әдістеме үйлесімділігі
Қайсар Қадырқұлов
Көріксіз ойдан көркем тіл тумайды
Қайсар Қадырқұлов
Қазақ тіліндегі буын алмасу үдерісі
Құдайберген Қуанұлы Жұбанов
Әліппеміз бұқарашыл болсын (жалғасы)
Құдайберген Қуанұлы Жұбанов
Әліппеміз бұқарашыл болсын
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Ақын-жазушылардың сөз қолдану мәдениеті (жалғасы)
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Ақын-жазушылардың сөз қолдану мәдениеті
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Фразеологизмдердің варианттары
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Тілдік нормалардың негіздері
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Тілдік норма және поэтикалық фразеологизмдер (жалғасы)
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Тілдік норма және поэтикалық фразеологизмдер
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Тіл мәдениетін дамытуға қойылатын талаптар
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Орфографиялық және орфоэпиялық нормалар
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Нормалаудың критерийлері
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Біріккен сөздердің орфографиясы (жалғасы)
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Біріккен сөздердің орфографиясы
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Жазу және әдеби тіл
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Тыныс белгілерінің қолданылуы жайында
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Тіл үшін күрестің екі майданы