Кітапхана

"Орфографиялық сөздік"
редакция
Жиі қолданылатын құжаттардың үлгісі
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", I том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", II том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", III том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", IV том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", V том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", VI том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", VII том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", VIII том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", IX том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", X том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", XI том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", XII том.
"Қазақ әдеби тілінің сөздігі", XIII том.