Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Кітапхана

Атауы: Қазақ тіліндегі қысқарған сөздер
Автор(лар): Ш. Құрманбайұлы
Баспасы: «Баспалар үйі» АҚ
Жылы: 2013
Оқу
Атауы: Қазақ тілінің орфографиясы мен пунктуациясы
Автор(лар): Қ. Ерғалиев
Баспасы: ПМПИ баспасы
Жылы: 2016
Оқу
Атауы: Алаш көсемсөзі: Тіл мәселесі
Автор(лар): Қ. Сақ
Баспасы: Қазақ энциклопедиясы
Жылы: 2014
Оқу
Атауы: Қазақ пунктуациясының теориялық және практикалық мәселелері
Автор(лар): М.Т. Есматова, М.Ғ. Ғабдулина
Баспасы: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ
Жылы: 2006
Оқу
Атауы: Қазақ тілі (пунктуация)
Автор(лар): Ж.Т. Ибраимова
Баспасы: Алматы
Жылы: 2011
Оқу
Атауы: Сөздік. Мағыналас фразеологизмдер
Автор(лар): Г. Смағұлова
Баспасы: Елтаным баспасы
Жылы: 2010
Оқу
Атауы: Бірге және бөлек жазылатын сөздердің орфографиясы
Автор(лар): Қ. Күдеринова
Баспасы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Жылы: 2005
Оқу
Атауы: Тілдік норма және оның қалыптануы (кодификациясы)
Автор(лар): Р. Сыздық
Баспасы: Ел-шежіре
Жылы: 2014
Оқу