Кітапхана

Шерубай Құрманбайұлы
"Қазақ тіліндегі қысқарған сөздер"
Қуаныш Ерғалиев
"Қазақ тілінің орфографиясы мен пунктуациясы"
Қайрат Сақ
"Алаш көсемсөзі: Тіл мәселесі"
М.Т. Есматова, М.Ғ. Ғабдулина
"Қазақ пунктуациясының теориялық және практикалық мәселелері"
Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
"Қазақ тілі (пунктуация)"
Гүлдархан Смағұлова
"Сөздік. Мағыналас фразеологизмдер"
Құралай Күдеринова
"Бірге және бөлек жазылатын сөздердің орфографиясы"
Рәбиға Сыздық
"Тілдік норма және оның қалыптануы (кодификациясы)"
Нұргелді Уәлиев
"Сөз мәдениеті"
Құралай Күдеринова
"Қазақ жазуының тарихы мен теориясы"
Нұргелді Уәлиұлы
"Фразеология және тілдік норма"
Нұргелді Уәлиұлы
"Қазақ орфографиясындағы қиындықтар"
Амангелді Жаппабаров
Оқушылардың орфографиялық икемділіктері мен дағдысын қалыптастыра оқытудың ғылыми- әдістемелік негіз
Амангелді Жаппабаров
"Оқушылардың тыныс белгілерді дұрыс қою икемділігі мен дағдыларын қалыптастыру"
Рәбиға Сыздық
"Қазақ тілінің анықтағышы" (емле, тыныс белгілері, сөз сазы)