Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Әдеби тіл нормалары

Асылбек Тасымов
Қазақ емлесіндегі кейбір дауысты дыбыстардың қолданылу жайы
Қайсар Қадырқұлов
Емле ережесінің негізі - дыбыстық жүйенің дұрыстығы
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Нормалану талаптары
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Варианттар мен дублеттер
Мәулен Балақайұлы Балақаев
Әдеби тілдің мәдениеті және нормалары. Тіл мәдениеті туралы мағлұмат
Ақымбек Съезд Шардарбекұлы
Мәтінге орфоэпиялық транскрипция жасаудың мәселелері
Ақымбек Съезд Шардарбекұлы
Қазақ тілінің орфоэпиялық нормаларын меңгертуде IT-технологияны пайдалану
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі және оның қолданылу өрісі (жалғасы)
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі және оның қолданылу өрісі
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Орфоэпиялық ережелер немесе сөз сазын келтіру қағидалары (30-36 параграфтар (баптар))
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Орфоэпиялық ережелер немесе сөз сазын келтіру қағидалары (20-29 параграфтар (баптар))
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Орфоэпиялық ережелер немесе сөз сазын келтіру қағидалары (10-19 параграфтар (баптар))
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Орфоэпиялық ережелер немесе сөз сазын келтіру қағидалары (1-9 параграфтар (баптар))
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Сөз сазы ережелерін игеруде ескерілетін жайттар (жалғасы)
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Сөз сазы ережелерін игеруде ескерілетін жайттар
Рабиға Ғалиқызы Сыздықова
Сөз сазы нормаларының қолданылу жайы