Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Ә

ӘКШ – адам құқықтары жөніндегі кеңестің Әмбебап кезеңдік шолуы

ӘҚҚ – әлеуметтік қызметкерлер қауымдастығы

ӘЭКА – Әлеуметтік және экономикалық кеңес беру агенттігі

ӘБК – әкімшілік-басқарушылық қызметкерлер

ӘШБ – әкімшілік-шаруашылық бөлім

ӘӨК – әскери-өнеркөсіптік кешен

ӘАБС – әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің сыныптамасы

ӘҚҚАҚ – Әлеуметтік қызмет қызметкерлерінің аймақаралық қауымдастығы

ӘХДФ – Әйелдердің халықаралық демократиялық федерациясы

ӘАТБ – Әлемдік азық-түлік бағдарламасы

ӘГХК – Әлеуметтік ғылымдардың халықаралық кеңесі

ӘҚХФ – Әлеуметтік қызметкерлердің халықаралық федерациясы

ӘдМ – Әділет министрлігі 

ӘЖК – әлеуметтік жеке коды

ӘПб – Әулие-Петербор

ӘҚТ – әсіре қысқа толқындар

ӘСҚ – Әлеуметтік сақтандыру қоры

ӘҚБ – әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі