Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Ү

ҮАК – Үкіметаралық кеңес

ҮЕҰ – Үкіметтік емес ұйымдар

ҮҰАК – Үкіметтік емес ұйымдардың Алматы конфедерациясы

ҮҚК – үй кұрылысы комбинаты 

ҮАТКҰ – Үкіметаралық теңіз кеңес беру ұйымы

ҮӨӘ – үстеме өлшем әдісі

ҮЕҰ – үкіметтік емес ұйымдар

ҮПСС – үстеме пайдаға салынатын салық