Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Э

ЭЕМ – электронды есептеуіш мәшине

ЭХ (ECT) – энергетикалық хартия

ЭСЖК – Экономикалық саясат жөніндегі кеңес

ЭҚБЖ – электронды құжатайналымының бірыңғай жүйесі

ЭЦҚ (ЭЦП) – электрондық цифрлық қолтаңба

ЭЫҰ (ОЭС) – Экономикалық ынтымақтастық ұйымы

ЭСЖКА – Экономикалық кылмысқа сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

ЭЖА – Экономикалық жаңалықтар агенттігі

ЭХШ – Энергетикалық хартия шарты

ЭМЕТ – экономикалық мүдделерді еуропалық топтастыру

ЭБЖҮК – Экспортқа бақылау жөніндегі үйлестіру комитеті

ЭАС – экономикалық аудандар сыныптамасы

ЭБЖ – электр беру желісі

ЭБЖМ – Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

ЭМРМ – Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

ЭҚОЖ – экономикалық кызметтің барлық түрлерінің ортақ жіктеушісі

ЭЖО – электрмен жабдықтау органы

ЭЫҰ – Экономикалық ынтымақтастық ұйымы

ЭДЫҰ – Экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымы

ЭӨКК – Экономикалық өзара көмек кеңесі

ЭКС – эмиссияға квоталарды сату тетігі

ЭВРИКА – Ғылыми зерттеулерді үйлестіру жөніндегі Еуропа агенттігі

ЭИБ – экспорттық-импорттық банк

Эйробанк – Солтүстік Еуропаға арналған коммерциялық банк

ЭКБВ – БҰҰ-ның Таяу Шығыс үшін экономикалық комиссиясы

Эксимбанк – экспорт-импорт банкі

ЭС – эмиссиялық синдикат

ЭЦҚ – электронды-цифрлы қолтаңба