Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

О

ОАР – Оңтүстік Африка Республикасы

ОАУ – Орталық Азия университеті

ОҚУ – М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

ОАҚ (ЦАС) – Орталық Азия Қоғамдастығы

ОББ (ЦРУ) – Орталық барлау басқармасы

ОСК – Орталық сайлау комиссиясы

ОШК (СМП) – Орта жəне шағын кəсіпкерлік

ОАӨК – орман-ағаш өңдеу комбинаты

ОАПЕК – Мұнайды сыртқа шығарушы араб елдерінің ұйымы

ОПЕРБ – операциялық басқару

ОРТ – Ресей қоғамдық телеарнасы

ОШҰ – Ортақ шарт ұйымы

ОАЫҚ – Оңтүстік Азия ынтымақтастық қауымдастығы

ОААЫҚ – Оңтустік Азия аймақтық ынтымақтастық қауымдастығы

ОДА – отбасылық дәрігерлік амбулатория

ОШАМҚ – Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің қауымдастығы

ОКТУ – орта кәсіптік-техникалық училище

ООО – орта оқу орны

ОЭБ – отын-энергетикалық баланс

ОЭК – отын-энергетикалық кешен

ОЭҚ – отын-энергетикалық қорлар

ОАКЭО – Орталық Африканың кедендік және экономикалық одағы

ОХТ – оттегін химиялық тұтыну

ОАЭЫБ – Орталық Америкалық экономикалық ықпалдасу банкі

ОАБ – Орталық Азия банкі

ОАОН – Орталық Америкалық ортақ нарық

ОАУ – Орталық Азия университеті

ОШЕ – Орталық және Шығыс Еуропа

ОПІЭ – орталық геологиялық-іздеу экспедициясы

ОҚӨГБ – Орталық Қазақстан өндірістік геологиялық бірлестігі

ОҒЗИ – Орталық ғылым зерттеу институты

ОЕҚБ – Орталық есеп-қисап бюросы

ОКЗ – Орталық кеден зертханасы

ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы

ОҚМУ – М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

ОАМҰ – Орталық Америка мемлекеттерінің ұйымы 

ОБ – орталық банк

ОБ – Орталық базар