Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Н

НУ – Назарбаев университеті

НАТО – Солтүстік Атлант Шарты ұйымы

НАФТА – Солтүстік-америкалық еркін сауда туралы шарт

НҚС – негізгі қорлар сыныптамасы

НСХҚ – Несиелерді сақтандыру жөніндегі халықаралық қауымдастық 

НТБ – Норвегия телеграф бюросы

НТҚ – нормативтік-техникалық құжаттама

НКБ – негізгі конструкторлық бюро

НЖБ – нарықтық жабдықтау бөлімі

НҮ – нормалау үлгісі