Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

М

МАЭК (МАЭК) – Маңғыстау атом энергетика комбинаты

МКҰ – Микрокредиттік ұйымдар

МҚК (ГКП) – Мемлекеттік қазыналық кəсіпорын

МКҚК (ГККП) – Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорын

МРТ – Магнитті резонансты томография

МЮ – Манчестер Юнайтед

МАИ – Мемлекеттік автоинспекция

МХР – Моңғол Халық Республикасы

МЭЕҰ – Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы

МƏСЖ – Міндетті əлеуметтік сақтандару жүйесі

МƏСҚ – Мемлекеттік əлеуметтік сақтандару қоры

МДҚ – Мемлекеттік дерекқор

МЖЗҚ – Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры

МЖМƏ – Мемлекет жəне жеке меншік əріптестігі

МЖС – Мемлекеттік жеке серіктестік

МКБ – Мемлекеттік кредиттік бюро

МҚК (КГБ) – Мемлекеттік Қауіпсіздік комитеті

МҚҰ – Микроқаржы ұйымдары

ММ – Мемлекеттік мекеме

МСАК – Медициналық-санитарлық алғашқы көмек

МӨЗ – Мұнай өңдеу зауыты

МКМ – Мемлекеттік коммуналдық мекеме

МСА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігі

ММРА – Мемлекеттік материалдық резервтер агенттігі

МІА – Мемлекеттік істер агенттігі

МСАЖ – мемлекеттік статистиканың автоматтандырылған жүйесі

м.ж. – менін жауапкершілігімсіз

МЖАК – Мемлекеттік жоғары аттестациялық комитет

МД – Мемлекеттік Дума

МБҚК – мемлекеттік босалқы қорлар жөніндегі комитет

ММК – Меммүлікком

МҚМ – Мемлекеттік қазынашылық міндеттеме

МКҚК – мемлекеттік коммуналдық қазыналық көсіпорын

ММБ – мемлекеттік метрологиялық бақылау

МЖЗҚ – Мемлекеттік жинақтау зейнетақы қоры

Мемстатком – Мемлекеттік статистика комитеті

МЖМБС – мемлекеттік жалпыға міндетті білімнің стандарты

МСТ – Мемлекеттік стандарт

МКҒГК – Мемлекеттік көпшілік ғылыми-техникалық кітапхана

МСТС – Мемлекетті салыстырып тексеру сызбасы

МНТБ – мемлекеттік нөмірлік тіркеу белгісі

МАЭС – Мемлекеттік аймақтық электр стансасы

ММ – мемлекеттік мекеме

МДБМ – мектепке дейінгі балалар мекемелері

м.а. – міндетін атқарушы

МСС – Мемлекеттік стандарттарды сыныптау

МБОС – мемлекеттік басқару органдарының сыныптамасы

МҚАП – мұнай құбырының ақырғы пункті

МАПН – Саяси ғалымдардың халықаралық қауымдастығы

МГҚ – магистральды газ құбыры

МАЭҰ – мемлекет аралық экономикалық ұйымдар

МТО – муниципалдық тұргын үй облигациясы

МАМ – Мәдениет және ақпарат министрлігі

МБВБ – Мәскеу халықаралық валюта биржасы

МХҚБ – Мәскеу халықаралық қор биржасы

ММӨҚ – магистральды мұнай-өнім құбыры

МЕС – машиналық-есеп стансасы

МЕБ – машиналық-есеп бюросы

МӘСК – медициналық-әлеуметтік сараптама комиссиясы

МҚ – магистральді құбыр

МТҚ – материалдық-техникалық қор

МТЖ – материалдық-техникалық жабдықтау

МГБ – мұнайлы газды бассейн

МГӨБ – мұнай-газ өндіруші бірлестік

МӨС – мұнай өңдеу стансасы

МҚБ – мұнай кұбыры басқармасы

МСКБ – мемлекеттік су кадастрынын бөлімі

МЖҚО – мемлекеттік жинақ қарызының облигациялары

МСН – Мемлекетті стандарттау нысандары

МСШЕҰ – Мұнайды сыртқа шығарушы елдер ұйымы

МАС – мұнай айдау стансалары

МТ – мәміле төлқұжаты

МЖТ – мемлекеттік жиынтық табыс

МӨЖ – материалдық өндіріс жүйесі

МҚС – мұнай қыздыру стансысы

МЕФ – механикаландырылған есептеу фабрикасы

м/м – мақта-мата

МҚАТО – медициналық кызметке ақы төлеу орталығы

МСК – Мемлекеттік сыртқы экономикалық келісім

МСК – мемлекеттік су кадастры

МҚМО – Мемлекеттік кысқа мерзімді облигациялар

ММҚ – Мемлекеттік метрологиялық қадағалау

ММҚ – Мемлекеттік метрология қызметі

МСҚ – Мемлекеттік салық қызметі

МСҚ – Мемлекеттік сақтандыруды қадағалау

МСЖ – мемлекеттік сертификаттау жүйесі

МСЖ – мемлекеттік стандарттау жүйесі