Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

К

КОКП (КПСС) – Кеңес Одағы Коммунистік Партиясы

КСРО (СССР) – Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы

КТС – корпоративтік табыс салығы

КХДР (КНДР) – Корей Халық-Демократиялық Республикасы

КТ – Компьютерлік томография

КУ – Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау университеті

КТжИУ – Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар жəне инжиниринг университеті

КеАҚ – Коммерциялық емес акционерлік қоғам

КБД – Кедендік бақылау департаменті

КБК (КТК) – Кедендік бақылау комитеті

КМК – Коммуналдық-мемлекеттік кəсіпорындар

КО (ТС) – Кеден Одағы

КОК – Кедендік одақ комиссиясы

КММ – Коммуналдық мемлекеттік мекеме

КҚҮБАЖ – көші-қон үдерістерін бақылаудың автоматтандырылған жүйесі

КАБАЖ – көлік ағымдарын бақылаудың автоматтандырылған жүйесі

КШБ – көзбен шолу бақылауы

КЖМ – кедендік жүк мағлұмдамасы

КШД – коммуналды шаруашылық департаменті

КҚМ – кедендік құн мағлұмдамасы

КОҚП – кедендік кіріс ордеріне қосымша парақ

КҰБМТ – кәсіпорындар мен ұйымдардың бірыңғай мемлекеттік тіркелімі

КИХҚ – Кеме иелерінің халықаралық қауымдастығы

КарМУ – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

КАРИКОМ – Кариб қауымдастығы

КҚ – коммерциялық қағаздар

КТК – көңілділер мен тапқырлар клубы

КДЗ – клиникалық-диагностикалық зерттеу

КДЕ – клиникалық-диагностикалық емдеу

КС – кәсіптер сыныптамасы

КИК – Кариб инвестициялық комиссиясы

КХДР – Корей Халық Демократиялық Республикасы

КЛТРС – жұмысшы кәсіптерінің қызметші лауазымдарының және тарифтік разрядтардың сыныптамасы

КҰС – кәсіпорындар мен ұйымдардың сыныптамасы

КЖ – күрделі жөндеу

КӘЖ – корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

КҚК – Каспий құбыр желісі консорциумы

к/ш – корреспонденттік шот

КБО – Кеңес беру орталығы

КҰК – көл ұлтты компания

КХК – Какао бойынша халықаралық келісім

ККМ – Көлік және коммуникациялар министрлігі

КЕБ – кеден ережелерінің бұзылуы

КТПҚ – кеңінен тараған пайдалы қазбалар

ККБ – кедендік кіріс бөлімі

КМК – көшпелі механикаландырылған колонна

КҚТ – көлік құралдарының төлқұжаты

КЕО – кассалық-есеп айырысу орталығы

КҚТК – көлік құралын тіркеу туралы куәлік

КЫК – Кеден ынтымақтастығы жөніндегі кеңес

КМ – кеден мағлұмдамасы

КК – Кеден кодексі

ККО – кеден кіріс ордері

КСБ – кедендік сараптама бекеттері

КЭО – Кеден-экспедиторлық орталық

КҚПБ – Көші-қон полициясынын басқармасы