Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

И

ИКАО – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

ИДБ (ИБР) – Ислам даму банкі

ИДО (ИДЦ) – Интернет Дата Орталығы

ИИР (ИИР) – Иран Ислам Республикасы

ИЫҰ – Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы

ИнЕУ – Инновациялық Евразиялық университеті

ИКҰ (ОИК) – Ислам конференциясы ұйымы

ИӨЖ – икемді өндірістік жүйе

ИААФ – Бүкілдүниежүзілік жеңіл атлетика федерациясы

ИДБ – Ислам даму банкі

ИТК – инспекциялық-тексермелеу кешендері

ИТҚ – инженер-техник қызметкерлер

ИТО – инженерлік-техникалық орталық

ИКХА – Инвестициялық кепілдіктер жөніндегі халықаралық агенттік

ИСМ – Индустрия және сауда министрлігі