Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Е

ЕДБ (ЕБР) – Еуразиялық даму банкі

ЕК (ЕС) – Еуропалық Кеңес

ЕК (ЕК) – Еуропалық комиссия

ЕКПА (ПАСЕ) – Еуропа Кеңесі Парламентік Ассамблеясы

ЕҚДБ//ЕҚҚДБ (ЕБРР) – Еуропа қайта құру жəне даму банкі

ЕҰУ (ЕНУ) – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ЕАƏК – Еуро-Атлантикалық əріптестік Кеңесі

ЕАР (ЕАР) – Египет Араб Республикасы

ЕАТО (ОЕАС) – Еуроатлантика келісімінің Ұйымы

ЕАГИ (ЕАГИ) – Еуразия гуманитарлық институты

ЕБКБ (УБНБ) – Есірткі бизнесімен күрес басқармасы

ЕҚЫҰ (ОБСЕ) – Еуропадағы Қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы

Еңбекмині [Минтруд] – ҚР Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі

ЕУРООДАҚ, ЕО (ЕС) – Еуропалық одақ

ЕЭО (ЕАЭС) – Еуразиялық экономикалық одақ

ЕурАзЭҚ (ЕврАзЭС) – Еуразия экономикалық қоғамдастығы

ЕурАзЭҚ ПАА – Еуразия экономикалық қоғамдастығының Парламентаралық ассамблеясы

ЕЭК (ЕЭК) – Еуропалық экономикалық комиссия

ЕЭҚ (ЕЭС) – Еуропалық экономикалық қоғамдастық

ЕИТИ – Қ. Сəтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институты

ЕҚЫК – Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақ келісімі

ЕҚТҚ – Еуропалық қаржылық тұрақтылық қоры

ЕОБ – Еуропалық орталық банк

ЕТ – есептеу техникасы

ЕАО – Еуроазиялық одақ

ЕЕСҚ – Еуропалық еркін сауда қауымдастығы

ЕҚДБ – Еуропа Қайта құру және даму банкі

Евроатом – Атом энергиясы жөніндегі Еуропа коғамдастығы

ЕурАзЭҚ – Еуразиялық экономикалық қоғамдастық

ЕВЖ – Еуропа валюта жүйесі

ЕВҚ – Еуропа валюта қоры

ЕИБ – Еуропалық инвестициялық банк

ЕҒА – Еуропалық ғарыш агенттігі

ЕААК – Еуропа азаматтық авиация конференциясы

ЕКББ – Еуропа көмір және болат бірлестігі

ЕП – Еуропалық Парламент

ЕПҚ – Еуропа патент қауымдастығы

ЕПҰ – Еуропалық патент ұйымы

ЕТО – Еуропа төлем одағы

ЕӘҚ – Еуропа әлеуметтік қоры

ЕТТ – Еуропа тарифтік торы

ЕВЫҚ – Еуропа валюталық ынтымақтастық қоры

ЕДҚ – Еуропалық даму қоры

ЕтЗК – Еңбек туралы зандар кодексі

ЕҮК – еңбек үлесі коэффициенті

ЕАБ – емдеудің алдын алу бөлімшесі

ЕАМ – емдік алдын алу мекемесі

ЕДК – емдеу дене-шынықтыру кабинеті

ЕТЕК – ең төменгі есептік көрсеткіш

ЕХӘҚМ – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ЕКХФ – Еркін кәсіподақтардың халықаралық федерациясы

ЕҒҰ – еңбекті ғылыми ұйымдастыру

ЕҚЬІҰ – Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы

ЕҚжҚТ – еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы

ЕЖБ – еңбек және жалақы бөлімі

ЕЭА – ерекше экономикалық аймақ

ЕКПА – Еуропа Кеңесінің Парламенттік ассамблеясы

ЕШҮ – еңбек шартын ұзарту

ЕКО – есеп айырысу-корреспонденттік орталығы

е/ш – есеп айырысу шоты

ЕПТБ – Еуропа пошта және телефон-телеграф байланысы

ЕАВ – еркін айырбасталымды валюта

ЕЖ – ережелер жинағы

ЕҰЖ – еңбек ұжымының жиналысы